Lääkäri Sona kertoo naisille ehkäisymenetelmistä Marie Stopesin klinikalla Pohjois-Afganistanissa.

Politiikkaa naisten terveydellä

Yhdysvallat vähentää rahoitustaan seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluilta, vaikka niitä tarvitaan maailmassa enemmän kuin koskaan.

Heti ensitöikseen presidentti Donald Trump päätti kieltää Yhdysvaltain rahoituksen ulkomaisilta järjestöiltä, jotka tarjoavat aborttineuvontaa. Samoin olivat päättäneet kolme edellistä republikaanipresidenttiä.

Myös muille terveystoimijoille Yhdysvaltain rahoituksen ehtona on, että ne eivät jaa tietoa abortista.

Uutta on se, että kielto ei rajoitu vain seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita tarjoaviin järjestöihin. Myös muille terveystoimijoille Yhdysvaltain rahoituksen ehtona on, että ne eivät jaa tietoa abortista.

Kansainvälinen Pelastakaa Lapset -järjestö on jo allekirjoittanut sitoumuksen.

”Tämä on periaatteellinen kysymys ja vastoin monien toimijoiden arvopohjaa. Vain konservatiivisimmat järjestöt allekirjoittavat sitoumuksen”, sanoo neuvonantaja Leena Akatama ulkoministeriön kehityspoliittiselta osastolta.

On mahdollista, että Yhdysvallat epää rahoituksensa myös hiv/aidsin vastaiselta työltä. YK:n väestörahaston UNFPAn tuki on jo lakkautettu.

Muut valtiot pyrkivät täyttämään Yhdysvaltain jättämää rahoitusaukkoa. Alankomaiden She decides -aloite on jo kerännyt merkittäviä rahoitussitoumuksia tyttöjen ja naisten terveyden tukemiseksi.

Myös Suomi ohjasi maaliskuussa 20 miljoonaa euroa seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin.

HUOMIO KRIISIALUEISIIN

Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita tarvitaan yhä enemmän etenkin konfliktialueilla.

Esimerkiksi Afganistanissa Suomi tukee Marie Stopes International -järjestön toimintaa.

”Tarjosimme viime vuonna lähes puolelle miljoonalle ihmiselle perhesuunnittelupalveluita”, kertoo järjestön Afganistanin johtaja Farhad Javid.

Afganistan on yhä yksi maailman vaarallisimmista maista saada lapsia, vaikka äitikuolleisuus pieneneekin. Naiset synnyttävät liian varhain ja usein, mikä on heille merkittävä terveysriski. Maaseudulla avioliitot solmitaan kuitenkin nuorena, eivätkä naiset itse saa päättää raskauksiensa ajankohdasta ja määrästä.

”Usein anopit päättävät perheiden lapsiluvusta”, Javid kertoo.

Marie Stopes -järjestö pyrkii vakuuttamaan anopit siitä, että miniän kannattaa pitää taukoa raskauksien välillä

Järjestö pyrkiikin vakuuttamaan anopit siitä, että miniän kannattaa pitää taukoa raskauksien välillä. Se parantaa perheen hyvinvointia.

Järjestön naisklinikoilla työskentelee vain naisia, joten niissä käyminen on kulttuurisesti hyväksyttävää perinteisilläkin alueilla. Myös puolisot saavat koulutusta naisten terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

”Rahoituksen turvin pelastamme naisten ja tyttöjen henkiä. Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut parantavat etenkin naisten ja lasten mahdollisuuksia kouluttautua”, Javid muistuttaa.

”Jos naiset eivät saa päättää kehostaan ja perhemuodostaan, muutkaan tasa-arvotavoitteet eivät toteudu”, Leena Akatama lisää.

TEKSTI PIA LAINE KUVA MARIE STOPES/MARIAM ALIMI

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.

Toukokuu 2/2017