Utvecklingssamarbetets fokus flyttas till sköra stater

En allt större del av världens fattiga människor bor i kriskänsliga länder. Det här innebär en utmaning för de internationella hjälpgivarna: utöver ett gott multisektorledarskap kräver utvecklingssamarbetet nu också flexibilitet och ett praktiskt grepp.