Varför sjuder det i Latinamerika?

I fjol höstas svepte en protestvåg över Latinamerika. Överallt från Haiti i Karibien till Chile i Anderna marscherade folk på gatorna och krävde förändringar i sina samhällen.

Stackars afrikaner och vita räddare

En forskare hoppas att utvecklingsorganisationerna i sin medelinsamling skulle undvika stereotypier och kändisar som står och snyftar åt nöden omkring sig. Organisationerna intygar att de redan gjort det i stor utsträckning.

Magistrar i pedagogik och utveckling

Tiina Kontinen leder det nya magisterprogrammet DEICO vid Jyväskylä universitet, som är gemensamt för utvecklingsforskning och pedagogiska vetenskaper. Över 120 studerande har sökt till utbildningen som börjar nästa höst.

Ut bland folk

I det sovjettida Kirgizistan blev människor med funktionsnedsättning hånade och instängda på anstalter. I dag har de vuxit upp till medborgaraktivister vars åsikter också statsmakten lyssnar på.

Journalisten som måltavla

Journalisters arbete hindras inte längre genom lagstiftning utan med psykiskt och fysiskt våld och genom att ta över massmedier. När vi får utländska gäster till Opinionsnämnden för massmedier kan det som varit tänkt som en inledande lättsam pratstund få en vändning som gör en stum.

Åsidosätts demokratin av ekonomisk tillväxt?

Den föränderliga världspolitiken utmanar vår uppfattning om dynamiken mellan ekonomisk tillväxt och demokrati.  Demokratin ska kunna ge människor som lever i fattigdom ett löfte om en bättre framtid, skriver Teppo Eskelinen. Utveckling betyder ett växande välstånd samtidigt som de demokratiska friheterna ökar – åtminstone i princip.