Fortsätter Etiopiens utvecklingskliv?

Fattigdomen i Etiopien har halveratas och läskunnigheten fördubblats jämfört med situationen i början av 1990-talet. Det som dock fortfarande plågar Afrikas näst folkrikaste stat är de etniska konflikterna.

Hur ska det gå för Moçambique?

Fattigdomen i Moçambique har minskat under de senaste årtiondena. Naturgasfyndigheter värda flera miljarder ger möjligheter att påskynda utvecklingen, men experter varnar för resursförbannelse.

I Tanzania talar man tyst

Tanzanierna håller inne med sina åsikter och journalisterna censurerar sina texter för att undgå böter eller till och med fängelse. Jamii Forums ger dem möjlighet att tala fritt på nätet, också om politik och korruption.

Goda och dåliga krislärdomar

Ekonomisk uppfinningsrikedom, men också mänskligt och socialt kapital – det är vad ett land behöver för att klara kriser, skriver Richard Davies i sin bok Extreme Economies.

Magistrar i pedagogik och utveckling

Tiina Kontinen leder det nya magisterprogrammet DEICO vid Jyväskylä universitet, som är gemensamt för utvecklingsforskning och pedagogiska vetenskaper. Över 120 studerande har sökt till utbildningen som börjar nästa höst.