Journalisten som måltavla

Journalisters arbete hindras inte längre genom lagstiftning utan med psykiskt och fysiskt våld och genom att ta över massmedier. När vi får utländska gäster till Opinionsnämnden för massmedier kan det som varit tänkt som en inledande lättsam pratstund få en vändning som gör en stum.

Åsidosätts demokratin av ekonomisk tillväxt?

Den föränderliga världspolitiken utmanar vår uppfattning om dynamiken mellan ekonomisk tillväxt och demokrati.  Demokratin ska kunna ge människor som lever i fattigdom ett löfte om en bättre framtid, skriver Teppo Eskelinen. Utveckling betyder ett växande välstånd samtidigt som de demokratiska friheterna ökar – åtminstone i princip.

Finland söker Afrika

Regeringens tilltänkta nya, bättre Afrika-relation föds långsamt och med små steg. I sitt nya program, som offentliggjordes i juni, uttalar sig regeringen med sällsynt klarhet om utvecklingssamarbetet: i fortsättningen ska dess geografiska mittpunkt vara Afrika.

Att växa in i aktivism

Var och en borde vara intresserad av angelägenheterna i det omgivande samhället, för vi har alla en roll i den här världen, säger Jaana Airaksinen, verkställande direktör för Into Kustannus. ”Vi var tre syskon.

Vattentåligt ris

Över hälften av världens befolkning lever i stor utsträckning på ris. På Filippinerna utvecklar man rissorter som tål följderna av klimatförändringen: översvämningar, torka och försaltning av jorden.

Det började med en hög tegel

Företaget ska generera något gott för samhället utöver vinsten, anser Johanna Hamro-Drotz, verkställande direktör för Sinituote. Hon startade ett privat utvecklingssamarbetesprojekt och lärde sig genom att göra.