Kehitys-Utveckling on globaaleihin kehityskysymyksiin ja kehitysyhteistyöhön erikoistunut lehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sitä julkaisee ulkoministeriön viestintäosasto.

Julkaisija

Ulkoministeriö
Viestintäosasto
Kehitysviestintä
PL 481
00023 VALTIONEUVOSTO

Käyntios. Kanavakatu 3, 00160 Helsinki

Päätoimittaja

Pasi Nokelainen
puh. 029 350 115

sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi

Toimitussihteeri

Aleksi Vienonen

Lehden sisältöä lainattaessa on lähde mainittava. Artikkelit edustavat kirjoittajiensa kantaa.