Kehitys-Utveckling on globaaleihin kehityskysymyksiin ja kehitysyhteistyöhön erikoistunut lehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sitä julkaisee ulkoministeriön viestintäosasto.

Julkaisija

Ulkoministeriö
Viestintäosasto
Kehitysviestintä
PL 481
00023 VALTIONEUVOSTO

Käyntios. Kanavakatu 3, 00160 Helsinki

Päätoimittaja

Minttu-Maaria Partanen
puh. 029 535 1958

sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi

Toimitussihteeri

Tiina Kirkas

Lehden sisältöä lainattaessa on lähde mainittava. Artikkelit edustavat kirjoittajiensa kantaa.