Kehitys-Utveckling on globaaleihin kehityskysymyksiin ja kehitysyhteistyöhön erikoistunut lehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sitä julkaisee ulkoministeriön viestintäosasto.

Julkaisija

Ulkoministeriö
Viestintäosasto
Kehitysviestinnän yksikkö
PL 176
00023 VALTIONEUVOSTO

Käyntios. Laivastokatu 22, 00160 Helsinki

Vs. päätoimittaja

Hanna Päivärinta
hanna.paivarinta@formin.fi

Toimitussihteeri

Tiina Kirkas
tiina.kirkas@gmail.com

Lehden sisältöä lainattaessa on lähde mainittava. Artikkelit edustavat kirjoittajiensa kantaa.