Kehitys-Utveckling on globaaleihin kehityskysymyksiin ja kehitysyhteistyöhön erikoistunut lehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sitä julkaisee ulkoministeriön viestintäosasto.

Julkaisija

Ulkoministeriö
Viestintäosasto
Kehitysviestintä
PL 481
00023 VALTIONEUVOSTO

Käyntios. Kanavakatu 3, 00160 Helsinki

Toimitussihteeri

Tiina Kirkas
tiina.kirkas@gmail.com

Avustaja

Heini Laakso
heini.laakso@formin.fi

Lehden sisältöä lainattaessa on lähde mainittava. Artikkelit edustavat kirjoittajiensa kantaa.