Kehitys-Utveckling on globaaleihin kehityskysymyksiin ja kehitysyhteistyöhön erikoistunut lehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sitä julkaisee ulkoministeriön viestintäosasto.

Julkaisija

Ulkoministeriö
Viestintäosasto
Kehitysviestinnän yksikkö
PL 176
00023 VALTIONEUVOSTO

Käyntios. Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki

Päätoimittaja

Kuutti Koski
kuutti.koski@formin.fi

Toimitussihteeri

Tiina Kirkas
tiina.kirkas@gmail.com

Lehden sisältöä lainattaessa on lähde mainittava. Artikkelit edustavat kirjoittajiensa kantaa.