Vaccinpatenten en risk för bekämpningen av pandemin

Många fattiga länder kommer att få vänta på coronavaccin ännu länge.

Läkemedelsföretagen har lyckats framställa coronavaccin i rekordfart, men det kommer fattiga länder ännu inte att ha någon större nytta av.

”De rika länderna har reserverat över hälften av vaccinerna, trots att bara 15 procent av världens befolkning lever i dem, säger Linda Konate, ordförande för organisationen Läkare utan gränser i Finland.

När det handlar om en pandemi borde alla ha möjlighet till vaccin.

”Frågan har både en mänsklig och aspekt och annan som rör hanteringen av sjukdomen. Så länge vaccintäckningen inte blir tillräcklig överallt fortsätter viruset att spridas och muteras.”

Konate säger att världen hotar att delas upp i rika vinnare och fattiga förlorare. Ländernas vilja att säkra vaccin åt sig själva kör över det solidariska folkhälsoperspektivet. Till exempel Storbritannien och Kanada har reserverat vacciner över eget behov.

De fattigaste länderna har hittills fått vacciner närmast via det internationella programmet COWAX. Även Kina har erbjudit sitt vaccin till utvecklingsekonomier.

”Vi önskar bättre transparens. Vaccintillverkarna säger att de inte gör vinst på pandemin, men vi har bara deras ord på det.”

ETT ANNAT PROBLEM är läkemedelsjättarnas vinstbegär och priset på vaccinerna. Europeiska unionen har lyckats förhandla fram ett pris på cirka tre US-dollar per vaccindos med den svenskbrittiska läkemedelsfirman AstraZeneca, medan Uganda betalar sju dollar. Dagens priser på 5–30 dollar per vaccindos är alldeles för dyra för fattiga länder. 

Linda Konate anser att situationen inte är rättvis och inte vettig med tanke på hanteringen av pandemin. Läkemedelsfabrikerna borde sälja vaccinet till självkostnadspris för att så många som möjligt ska bli vaccinerade så fort möjligt.

”Vi önskar bättre transparens. Vaccintillverkarna säger att de inte gör vinst på pandemin, men vi har bara deras ord på det.”

En lösning vore att tillfälligt upphäva patenten på vaccinerna eller åtminstone säkerställa att patenten inte förhindrar en utökning av produktionen. Priset skulle bli rimligare om fler fabriker än nu fick tillverka vacciner på licens.

”De vacciner som finns borde fördelas på ett mer jämbördigt sätt och man borde säkerställa vaccineringen av i synnerhet vårdpersonal och riskgrupper överallt i världen”, säger Konate. 

Utan de stora läkemedelsbolagen skulle det inte finnas några vacciner. I det rådande läget är det ändå på sin plats att diskutera deras patent och priser.

”I pandemins inledningsskede delade forskarsamhället öppet sin kunskap om coronaviruset, vilket också läkemedelsbolaget utnyttjade. Även staterna har med skattepengar bidragit med understöd för vaccinforskningen, -tillverkningen och -anskaffningen. Därför kan man inte nu motivera patentskyddet eller prissättningen med den sedvanliga företagarrisken”, säger Konate.

TEXT JUHO PAAVOLA FOTO FRANCOIS LOS PESTI/AFP/LK ÖVERSÄTTNING DITTE KRONSTRÖM

Skribenten är frilansjournalist.

Framställning av andra vaccindosen mot covid-19 på det brittiska läkemedelsföretaget GlaxoSmithKlines fabrik i Frankrike i december 2020.