Coronavacciner delar världen

Kina, Indien och Ryssland har delat ut vacciner till sina närkretsar. Utvecklingsländerna tar tacksamt emot coronavaccinerna, även om de kan komma att få betala i form av något slags lojalitet mot givarna. 

Vad har Kambodja, Pakistan, Nepal och Laos gemensamt? Asien, förstås. Men det finns mycket annat också, till exempel att de har fått hundratusentals coronavaccindoser som donation av Kina. 

Vilken gemensam nämnare har Sri Lanka, Afghanistan, Bhutan och Maldiverna? Vacciner som donerats av Indien.

Coronapandemin pågår för andra året och den bara förvärrar ojämlikheten i världen.

Coronapandemin pågår för andra året och den bara förvärrar ojämlikheten i världen.

Vi börjar med den traditionella skiljelinjen: den mellan rika och fattiga. Enligt Världshälsoorganisationen WHO hade de rika staterna fått 87 procent och de fattigaste bara 0,2 procent av coronavaccinerna. I mitten av maj hade var tredje nordamerikan och var fjärde europé blivit vaccinerade åtminstone en gång. Motsvarande andel i Asien var vid samma var tjugonde och i Afrika bara var 73:e invånare.

Och även av dem fick en del donerade vaccinationer. 

De avgiftsfria vaccinerna är kopplade till den andra skiljelinjen: kampen om världens herravälde. 

Kina, Indien och Ryssland har donerat av sina coronavacciner till sina närkretsar och stater där de vill öka sitt inflytande. Till exempel de nämnda vaccindonationerna återspeglar Indiens och Kinas kamp om inflytande i Syd- och Sydostasien.

Men som man brukar säga: det finns inga gratisluncher – eller -gåvor. 

En gåva har alltid ett budskap. Den kan användas till att fiska efter den andras gunst eller att försöka kontrollera eller lägga den andra under sig, och ofta förutsätter gåvan ömsesidighet. Utvecklingsländerna har tacksamt tagit emot vaccinerna, även då priset kan vara något slags lojalitet eller bundsförvantskap. 

Vad annat ska de göra? Inte ens Covax är till någon hjälp.

Idealet rämnade

I april 2020 grundades Covax, en WHO-ledd samarbetsmekanism som hade som uppgift att säkerställa att också utvecklingsländerna får sin andel av coronavaccinerna.

”Tanken var att hela mänskligheten skulle kämpa mot sjukdomen i en enad front”, säger Päivi Sillanaukee. Hon är utrikesministeriets temaambassadör för hälsa och välfärd, medlem i WHO:s förvaltningsråd och medicine doktor till utbildningen.

”Tanken var att hela mänskligheten skulle kämpa mot sjukdomen i en enad front.”

– Päivi Sillanaukee

Under innevarande år är det meningen att via Covax fördela två miljarder vaccindoser, av vilka 1,3 miljarder är reserverade för utvecklingsländer. Flockskyddet mot sjukdomen covid-19 har uppnåtts då grovt taget 70 procent av världens befolkning har blivit vaccinerade. Den internationella vaccinorganisationen Cepi svarar för utvecklingen av vacciner i Covax och vaccinalliansen Gavi har hand om upphandlingen.

Drygt 190 länder är med i Covax, bland dem även Finland via EU.

”När Covaxmekanismen var klar, gav idealet vika”, säger Sillanaukee.

I fjol började EU och rika länder, bland annat Israel, Storbritannien och USA, förhandla om vacciner direkt med läkemedelsbolagen. Länderna hamstrande vacciner som olika tillverkare var i färd att utveckla fyr- eller femfaldigt över sina egna behov.

När Covax började få ordning på sin finansiering var merparten av vaccinerna redan reserverade. 

”Utöver finansieringen måste man dessutom säkerställa att utvecklingsländerna har tillräckligt med vårdpersonal och att transporten och lagringen av vaccinerna är i sin ordning”, förklarar Sillanaukee.

De första vaccinerna via Covax delades ut till Ghana den 24 februari 2021. 

Piirros ihmisjonosta

Vid utgången av mars var det meningen att 100 miljoner vaccindoser skulle ha levererats via Covax, men de blev inte fler än 38 miljoner. Det fanns helt enkelt inget att dela ut. Indien, som är den största vaccinproducenten och framställer bland annat Astra Zeneca, har infört ett tillfälligt exportförbud eftersom pandemins andra våg har slagit hårt mot landet och den egna befolkningens vaccinbehov är akut. 

Covax behöver också mera finansiering av sina medlemsstater.

”Över tre miljarder euro”, preciserar Sillanaukee.

Kina och Ryssland har sålt sina coronavacciner till stater och privata företag. Affärerna med Kina har ofta gjorts på kredit.

I april skärptes tongångarna. Tidigare hade WHO anklagat rika länder för att hamstra vacciner, och nu beskyllde organisationen dem också för att förbigå Covax och leverera vacciner till bilaterala partner av politiska eller kommersiella skäl.

Pressen ökar

Redan i april 2021 stod det klart att Covax-programmet inte kommer att uppnå sina mål, och därför måste staterna också undersöka andra metoder för att kväsa den globala coronapandemin.

En del av utvecklingsländerna kan upphandla sina vacciner till självkostnadspris, säger Utrikespolitiska institutets direktör Mika Aaltola. Det förmånligaste är vaccinet Vaxzevria, som tagits fram av Astra Zeneca och Oxforduniversitetet. Det har sålts för omkring tre euro per dos, vilket är en tredjedel av priset på Pfizers och Biontechs samt Modernas vaccin.

”Intresset för Astra Zeneca kan dock minska på grund av blodproppsrisken.”

Kina och Ryssland har sålt sina coronavacciner till stater och privata företag. Affärerna med Kina har ofta gjorts på kredit. De kinesiska vaccinernas effektivitet har väckt tvivel, liksom också den ryska forskningen i fråga om vaccinet Sputnik V. Enligt nyhetsbyrån Bloomberg förbjöd Kenya privata företag att sälja Sputnik, vars pris hade gått upp till närmare 60 euro per dos.

Även Afrikanska unionen har förhandlat om vaccinerna, visserligen på efterkälken.

Även Afrikanska unionen har förhandlat om vaccinerna, visserligen på efterkälken.

Med undantag för Indien saknar utvecklingsländerna egen vaccinproduktion, säger Aaltola. Brasilien och Sydafrika – bägge stora ekonomier på frammarsch – skulle kunna ha egen framställning.

Vaccinerna framställs tillsvidare endast av multinationella läkemedelsbolag, som äger ensamrätten till sina produkter. Om de avstod från den här rätten så länge pandemin är akut skulle fri produktion bli tillåten och vaccinpriserna skulle gå ner. Det skulle ge också utvecklingsländerna tillgång till vacciner.

Indien och Sydafrika föreslog redan i oktober i fjol för Världshandelsorganisationen WTO att patenten slopas. Då mötte förslaget på motstånd från EU, USA och Storbritannien.

”Pressen på att slopa patenten växer”, konstaterar Aaltola.

”Motståndarna motiverar sin ståndpunkt med att det ligger stora privata pengar i produktutvecklingen och att investerarna vill ha sin avkastning. De frågar sig vem som längre bryr sig om att investera i produktutveckling nästa gång en pandemi står för dörren om företagen avstår från sina immateriella rättigheter?”

Mjuk diplomati

Den geopolitiska situationen i världen har skärpts och en av orsakerna är vaccindiplomatin, en så kallad mjuk diplomat, säger Mika Aaltola.

”Vaccinet är ett nytt vapen, en effektiv diplomat.”

– Mika Aaltola

”Vaccinet är ett nytt vapen, en effektiv diplomat.”

Aaltola tar Kina som exempel. Med gratis eller förmånliga vacciner signalerar Kina till mottagarna att landet visar omsorg om dem och är förmöget att producera hälsa också för andra folk.

Som gengåva väntar sig Kina en välvillig inställning bland annat till sina massiva infrastruktursatsningar. Kina vill anlägga nya trafikförbindelser för att kunna utöka sin handel och den vägen också sitt ekonomiska och politiska inflytande.

Indiens motdrag var att lansera vaccinvänskapsprogrammet Vaccine maitri för att stärka sin ställning i närområdena. På grund av den kaotiska pandemisituationen i Indien är programmet nu på paus, och Kina ha erbjudit sig att utöka sin vaccinexport till Sydostasien.

USA har ogillat i synnerhet Kinas vaccindiplomati och det har tagit sig praktiska uttryck, säger Aaltola. Det första den nyvalda presidenten Joe Bidens administration gjorde i januari var att understödja Covax. I februari beslutade USA att donera 3,3 miljarder euro till Covax under perioden 2021–2022. I mars fattade de så kallade Quad-länderna, det vill säga USA, Indien, Japan och Australien, beslut om att donera en miljard coronavaccindoser till Sydostasien före utgången av 2022, eftersom länderna vill bromsa Kinas växande inflytande. 

Vaccindiplomatin sätter press också på WTO. 

”Det är möjligt att ändra WTO:s regler”, konstaterar Aaltola.

”Läkemedelsbolagen måste givetvis få betalt för att slopa sina patent, men det kunde finansieras till exempel via Världsbanken.”

Ideologierna växer i styrka

Samtidigt som européerna diskuterar vaccinationspass, återhämtningen av flygtrafiken och förestående semestrar i Spanien blir de stater som fortfarande väntar på vacciner tvungna att sluta sig alltmer.

De som lider mest är de fattiga och sköra staterna, som inte nås ens av coronadiplomatin. 

Att de rika länderna tog hand om vaccinerna väcker missnöje och en känsla av orättvisa i utvecklingsländerna, säger Mika Aaltola.

”Man kan tala om corona-apartheid, en uppdelning i vaccinerade och ovaccinerade.”

– Mika Aaltola

”Man kan tala om corona-apartheid, en uppdelning i vaccinerade och ovaccinerade.”

Överläkare Hanna Nohynek på Institutet för hälsa och välfärd anser att mänskligheten ska börja visa solidaritet och tänka efter om de vill stoppa den allvarliga formen av covid-19 och dödligheten, eller förhindra smittspridningen, i vilket fall det behövs mer vacciner. De rika staterna kan inte ensamma besegra coronaviruset, som redan förekommer i flera muterade versioner.

 ”Den tredje vaccindosen kommer, och ytterligare en boosterdos kanske till och med så tätt som vart tredje år.

Nohynek tillägger att man ännu inte känner till hur långt skydd vaccinationerna verkligen ger.

Päivi Sillanaukee vid utrikesministeriet undrar om den tredje vaccindosen ges på bekostnad av utvecklingsländernas första doser. Ju längre världens vaccinsolidaritet dröjer, desto längre skjuts återgången till ett normalt liv med smidig handel och resor på framtiden, säger hon.

Mika Aaltola anser att det åtminstone inte finns någon återvändo till den gamla världsordningen. 

”Det blir vanligare med multilaterala avtal, det vill säga plurilateralism. I stället för universella medlemskap i världsorganisationer kommer mindre sammanslutningar, ett klubbartat system. Ett dylikt exempel är Quad-länderna som bestämde om coronavaccinerna till Sydostasien.”

Också ideologierna stärks, säger Aaltola.

”Kina hjälper autokratier och autokratiska stater, demokratierna stödjer andra demokratier. Ryssland stödjer sympatiserande stater. De ideologiska spänningarna växer, precis som under kalla kriget.”

”Om viruset inte hade politiserats skulle det vara klart att de värst drabbade staterna och människorna fick hjälp av ekonomiska, medicinska och mänskliga skäl.”

– Päivi Sillanaukee

Från brist till överflöd

Om viruset inte hade politiserats skulle det vara klart att de värst drabbade staterna och människorna fick hjälp av ekonomiska, medicinska och mänskliga skäl, konstaterar Päivi Sillanaukee.

”Nationalismen och egoismen kommer dock emellan.”

Sjukdomsformerna som är resistenta mot de nuvarande vaccinen har redan spridit sig. Viruset är villigt och kapabelt att omvandla sig, så vi kommer att leva med det länge än, säger Sillanaukee. Ju fler nya människor som smittas i världen, desto större är risken för nya mutationer, enligt henne. 

Hanna Nohynek konstaterar att vaccinerna utvecklas och kommer att reagera snabbt på virusmuteringarna i fortsättningen. Det finns redan 13 vacciner i omfattande bruk. Över 300 vaccinkandidater är under utveckling och över 90 vacciner testas redan på människor.

Hon litar också på att Covax kommer att få mera finansiering.

Aaltola tror att bristen på vaccin snart kommer att övergå i ett överflöd.

USA meddelade i maj att landet säger ja till att vaccinens patentskydd avskaffas, och EU är berett att förhandla om saken. Europa och USA låter vaccinera sina medborgare i rask takt och snart kommer reserverade vacciner att bli tillgängliga för utvecklingsländerna. USA har för avsikt att överlåta 60 miljoner vaccindoser till andra länder, antingen direkt eller genom Covax.

Nyheter om nya donationer strömmar in hela tiden, en droppe i taget.

De rika länderna vaknar till insikt om att de måste hjälpa de fattiga för att inte världen ska gå helt överstyr.

TEXT PÄIVI ÄNGESLEVÄ ILLUSTRATIONER SAMULI SIIRALA

ÖVERSÄTTNING DITTE KRONSTRÖM

Skribenten är frilansjournalist.