Afrika behöver industri utan skorstenar

Afrikas ekonomier växer men tillväxten skapar inte tillräckligt med produktiva jobb, säger Brahima Coulibaly, biträdande direktör för den amerikanska tankesmedjan Brookings.

I gruppen av minst utvecklade länder finns speciellt många afrikanska stater. Beror det på korruptionen som grasserar i de här länderna, Brahima Coulibaly?

”Det är sant att fattigdomen är ett alltmer afrikanskt fenomen. Då 17 procent av alla världens fattiga ännu i början av 1970-talet fanns i Afrika, är andelen i dag 70 procent. Om åtgärderna för att bekämpa fattigdomen inte lyckas kommer närmare 90 procent av alla fattiga på vår planet att leva i Afrika 2030.

Men jag vill inte beskylla enbart korruptionen för den här utvecklingen, även om den har stor betydelse.

En av de viktigaste orsakerna bakom den segslitna fattigdomen är att den ekonomiska tillväxten i Afrika inte har lyckats generera arbetstillfällen. Ekonomin har vuxit i några årtionden med fem eller sex procent per år, men det har uppstått bara hälften så många jobb som den växande skaran i arbetsför ålder skulle behöva.”

Varför föds det inte nya jobb?

”Om man lyckades med industrialiseringen skulle stora mängder lågutbildade lantarbetare kunna byta till produktivare jobb.”

”De västliga industriländerna kunde på sin tid utveckla sin ekonomi i en miljö med avsevärt mindre konkurrens. De lyckades bygga upp industri och kunde förse den med riklig arbetskraft från lantbruket.

Nu lever vi i en värld med betydligt hårdare internationell konkurrens. Det är allt svårare att starta industriproduktion. För det krävs kunnande och kapital.

Afrika har inte varit förmöget att bygga en egen industrisektor. Däremot har en del av arbetskraften sökt sig från lantbruket till tjänstesektorn, som har en lägre produktivitet än industrin.

Om man lyckades med industrialiseringen skulle stora mängder lågutbildade lantarbetare kunna byta till produktivare jobb.”

Hurdana skulle de här jobben vara i Afrikas fall?

”Det som skulle platsa bra i Afrika vid sidan av traditionell industri är branscher utanför skorstensindustrin, såsom turism, vidareförädling av jordbruksprodukter, trädgårdsodling samt tjänster inom information och kommunikation.

Särskilt vidareförädlingen av jordbruksprodukter verkar lovande. Många länder har jordbruksprodukter som de av tradition har sålt till utlandet. De här produkterna skulle kunna förädlas och saluföras på den egna marknaden – och senare kanske också till andra länder.

I dag importerar Afrika mat till ett värde av närmare 40 miljarder US-dollar. Det här betyder att kontinentens länder redan har en färdig stor inhemsk marknad för sina förädlade produkter.”

Ska Afrika någonsin resa sig?

”Även om utmaningarna är många är de inte oöverstigliga. Det är bra att komma ihåg att de västliga industriländerna hade likadana problem en gång i tiden. Och trots att omständigheterna nu är annorlunda ser jag ingen orsak till varför de minst utvecklade länderna i Afrika och annanstans inte skulle resa sig. Det kräver gott ledarskap och innovativt tänkande.”

TEXT JUKKA ARONEN FOTO BROOKINGS INSTITUTION ÖVERSÄTTNING DITTE KRONSTRÖM

Skribenten är frilansjournalist.


Brahima Sangafowa Coulibaly, 49

Arbete Biträdande direktör för den amerikanska tankesmedjan Brookings program Global Economy and Development sedan 2020

Karriär Har verkat bland annat som ekonom i direktionen i USA:s centralbank och direktör för tankesmedjan Brookings program Africa Growth Initiative

Utbildning Ekonomie doktor, Michiganuniversitetet 2005