Internationella brottsutredningar kräver gedigen expertis

Justice Rapid Response har som mål att färre förövare som gjort sig skyldiga till allvarliga internationella brott ska komma undan utan straff.

Krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten räknas till de allvarligaste internationella brotten och måste utredas snabbt, opartiskt och synnerligen sakkunnigt för att avancera ända till domstol.

För att stödja det här behovet av expertis grundades organisationen Justice Rapid Response 2009.

JRR, som är baserat i Genève i Schweiz, tillhandahåller internationella organisationer, stater och frivilligorganisationer expertishjälp i samband med undersökning av och bevisinsamling för de allra allvarligaste internationella brotten.

”JRR:s huvudmål är att bekämpa strafflösheten för personer som begått brott, det vill säga att att arbeta för att de skyldiga ställs inför domstol och offren får rättvisa”, säger Nina Suomalainen, som har lett organisationen sedan 2018.

Känsliga specialfrågor 

”Vår verksamhet grundar sig på en omfattande förteckning av experter. På den senaste tiden har vi koncentrerat oss på att stärka expertisen inom vissa teman”, säger Nina Suomalainen.

JRR har över 700 experter för tillfället. Från den här skaran erbjuder vi expertis som är lämpad för respektive undersökning.

Särskilt barnets rättigheter är ett tema på frammarsch, inom vilket JRR har utökat antalet sakkunniga de senaste åren. Till exempel att höra barn är ett alldeles eget och känsligt expertisområde. 

Ett annat område som utöver barnets rättigheter står i centrum av JRR:s arbete är att bistå med expertishjälp i utredningen av sexuella och könsbaserade (SGBV) brott.

JRR har sänt SGBV-experter till exempel till Gambia och Guatemala. År 2020 inledde Internationella brottmålsdomstolen ICC en rättegång om könsbaserad förföljelse i Mali, där JRR:s experter spelade en central roll i de förberedande utredningarna.

Något motsvarande fall har inte behandlats i ICC tidigare och det anses ha stor betydelse för att brott mot flickor och kvinnor ska kunna utredas till exempel i Afghanistan, Syrien och Nigeria i framtiden.

Stöd för civilsamhället

JRR:s program för civilsamhället stöder frivilligorganisationer och andra aktörer genom att höja deras kompetens i fråga om dokumentation av människorättskränkningar och internationella brott.

Till exempel den irakiska organisationen Yazda har fått utbildning. Den deltar i utredningen av brott mot yazidier, såsom slaveri av flickor och kvinnor, genom att identifiera nyckelvittnen.

Enligt Nina Suomalainen har behovet av JRR:s experter vuxit hela tiden. Tack vare bland annat den tekniska utvecklingen är det allt lättare att samla material med anknytning till brotten, och det här görs mycket aktivt av aktörer i civilsamhället.

”Vår expertis behövs när det gäller att bestämma vad som ska göras med materialet, vart det ska förmedlas och hur det ska bevaras för att göra nytta i utredningen”, säger Suomalainen.

Finland har finansierat JRR:s verksamhet och varit med i dess direktion från första början. Finland har beviljat organisationen 1,2 miljoner euro i utvecklingsbistånd för 2021–2024. Dessutom  bistår Finland JRR med allmänt understöd som inte är öronmärkt.

TEXT SUSAN VILLA FOTO YAZDA ÖVERSÄTTNING DITTE KRONSTRÖM

Skribenten är frilansjournalist.

Justice Rapid Response stöder den irakiska organisationen Yazda som undersöker brott mot yazidier. På bilden en massgrav i byn Solagh i Sinjar i norra Irak.