Naiset työelämään

Egyptiläiset ja tunisialaiset naiset osallistuvat yhteiskuntaan Suomen tuella.

Kansainvälinen työjärjestö ILO perusti naisille käsityöläisten osuuskunnan Egyptin Marsa Alamiin, Punaisen meren rannikolle. Osuuskunta on osa ILOn hanketta, joka pyrkii parantamaan naisten oikeuksia työelämässä Egyptissä ja Tunisiassa.

Monilla naisilla on vain vähän koulutusta, ja naisten paikka on pitkälti kotona.

Osuuskunnassa naiset valmistavat myyntiin käsitöitä, kuten mattoja ja savitöitä. Osuuskunnan jäsen Salma Eid Ali kertoo, että mukaan voi tulla vain, jos hankkii virallisen henkilötodistuksen.

”Tulijoilla ei usein ole henkilötodistusta. Nyt yli kuudellasadalla naisella on paperit.”

Virallisen rekisteröitymisen jälkeen naiset voivat osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Naiset luultavasti hankkivat henkilötodistukset lapsilleenkin, jolloin nämä pääsevät kouluun. Pari osuuskunnan jäsentä harkitsee asettautuvansa ehdokkaiksi kunnallisvaaleissa.

ILOn hanke on toiminut kolme vuotta ja jatkuu edelleen. Suomi tukee hanketta kehitysyhteistyövaroin.

Heikosti työtä

Egyptissä vain joka viides työikäinen nainen käy työssä. Työmarkkinoilla naisten asema on heikko. Naisten työttömyysaste on noin 25 prosenttia, miesten noin 9 prosenttia.

Tunisiassa erot sukupuolten välillä eivät ole yhtä räikeitä kuin Egyptissä.

Molemmissa maissa oli vallankumous tämän vuosikymmenen alussa, ja sen jälkeen maat ovat hakeneet tietään kohti demokratiaa.

”Satsaus naisiin on sijoitus tuleviin sukupolviin.”

Tunisiassa pidettiin ensimmäiset vapaat vaalit vuonna 2011, ja siellä demokratia on kehittynyt lupaavasti. Naisten työelämä -hankkeessa ovat mukana maan ammattiliitot. Ne kuuluivat myös niin kutsuttuun kansallisen vuoropuhelun kvartettiin, joka sai Nobelin rauhanpalkinnon lokakuussa. Kvartetti on kansalaisjärjestöjen yhteenliittymä, joka on edistänyt maan demokratiakehitystä.

Egyptissä järjestettiin vastikään kaksivaiheiset parlamenttivaalit. Myös toisella kierroksella joulukuun alussa äänestysaktiivisuus jäi matalaksi.

Tunisiassa ja Egyptissä on työttöminä paljon korkeakoulutettuja naisia, kertoo ILOn hankejohtaja Badra Alawa. Hänestä valtio haaskaa rahojaan, jos naisten työvoimaa ei hyödynnetä. Naiset myös käyttävät tulojaan lastensa hyväksi paljon enemmän kuin miehet.

”Siksi satsaus naisiin on sijoitus myös tuleviin sukupolviin.”

Suomi tukee Tunisian ja Egyptin demokratia- ja ihmisoikeuskehitystä myös muilla tavoilla. Esimerkiksi Tunisiassa nuorten politiikkojen politiikkakoulu edistää parlamentaarisen järjestelmän kehittymistä.

Naisten työelämähanke Egyptissä ja Tunisiassa

  • Budjetti on yhteensä 2,5 miljoonaa euroa vuosina 2012–2016. Hanke rahoitetaan Suomen kehitysyhteistyövaroilla.
  • ILO on tutkinut naisten asemaa työelämässä ja työmarkkinajärjestöissä Egyptissä ja Tunisiassa sekä kouluttanut yrityksiä ottamaan huomioon tasa-arvoasioita. Naisille on kerrottu ammattiyhdistyksistä, ja heitä on kannustettu osallistumaan ammattiliittojen toimintaan.

TEKSTI ELINA VENESMÄKI

KUVA AINO HUOVIO