Kirsi Madi UNICEFin toimiston johtajaksi

Tavoite on vahvistaa paikallista osaamista sekä kunnioittavaa ja huolehtivaa työkulttuuria.

Suomalainen Kirsi Madi, 56, on nimitetty viime vuoden lopulla YK:n lastenjärjestön UNICEFin pääjohtajan toimiston johtajaksi New Yorkiin. Madi siirtyi tehtäväänsä YK:n katastrofiriskijärjestön UNDRR:n johtajan paikalta Genevestä.

UNICEF on Madille varsin tuttu, sillä hänen YK-uransa alkoi vuonna 1991 järjestön apulaisasiantuntijana. New Yorkissa Madi on työskennellyt aiemmin viisi vuotta järjestön johtokunnan sihteeristön johtajana. UNICEFin lisäksi kokemusta on kertynyt YK:n humanitaarisen avun koordinaatiojärjestössä OCHAssa yhteistyökomitean sihteeristön päällikkönä.

Uudessa työssään Madi vastaa UNICEFin toimiston hallintoon ja henkilöstöön liittyvistä asioista ja toimii pääjohtaja Henrietta Foren oikeana kätenä kaikissa organisaatiota koskevissa päätöksissä. Koulutukseltaan Madi on valtiotieteiden maisteri.

UNICEFin vuosibudjetti on noin kuusi miljardia euroa. Kasvaneella järjestöllä on yli 15 000 työntekijää, joista suuri osa on paikallisesti palkattuja.

”Lapsen oikeuksia ja hyvinvointia edistävä työ on vaikuttamista kaikilla eri tasoilla.”

”Haluamme vahvistaa paikallista osaamista. Siksi yhteistyö eri maiden viranomaisten kanssa on meille tärkeää. Lapsen oikeuksia ja hyvinvointia edistävä työ on vaikuttamista kaikilla eri tasoilla. Keskusteluja käydään sekä julkisesti että suljettujen ovien takana”, Madi kertoo.

Edellisessä tehtävässään UNDRR:ssä Madi toteutti organisaatiouudistuksen, jossa keskityttiin henkilöstön kehittämiseen ja strategiseen suunnitteluun. YK:n henkilöstöliitot ovat kiittäneet uudistusta ja halunneet ottaa mallia UNDRR:n muutosprosessista.

”Haluamme, että meillä on työssä oikeanlaisia ihmisiä ja että organisaation sisällä on kunnioittava ja huolehtiva työkulttuuri. Se tuo työhön eettisyyttä ja humaanisuutta”, Madi sanoo.

Hänen mukaansa sukupuolten tasa-arvo toteutuu UNICEFissa siten, että järjestössä on työssä eri tasoilla miehiä ja naisia yhtä paljon. Parantamisen varaa on vielä siinä, että järjestön kansainvälisiin tehtäviin saadaan työntekijöitä samassa suhteessa kehittyneistä ja kehittyvistä maista.

TEKSTI RIITTA SAARINEN

KUVA LIISA TAKALA

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.