Text Jukka Aronen

Abortbeslutet i USA får även globala konsekvenser

USA:s högsta domstol upphävde den nationella rätten till abort i somras, vilket innebär att kvinnor kan göra abort lagligt bara i vissa delstater. Domstolsbeslutet får betydande konsekvenser runt om i världen, säger Elizabeth Schlachter, som leder påverkansarbetet vid organisationen International Planned Parenthood Federation.

Elizabeth Schlachter, vilken inverkan har det amerikanska beslutet haft i utvecklingsländerna?

”Beslutet är betydande för det inkräktar på grundläggande mänskliga rättigheter. Flickor och kvinnor ska ha rätt att bestämma över sitt eget liv och dess riktning.

Efter beslutet har det varit svårare att främja rätten till abort genom att hänvisa till USA:s exempel. Så har redan skett till exempel i Karibien.

Största delen av världens länder har gått i riktning mot friare aborträttigheter.

Beslutet ger också en skjuts åt de amerikanska och europeiska krafter som motsätter sig aborträttigheter över hela världen. De finansierar insatser mot abort i andra länder via kyrkor och sina religiösa och politiska nätverk.

Antiabortrörelsen har som tur inte lyckats ändra den allmänna trenden. Största delen av världens länder har gått i riktning mot friare aborträttigheter. Många länder har också insett att antalet aborter minskar om flickorna får mer utbildning och gifter sig senare än förut. Det viktiga har varit att för alla kvinnor tillhandahålla tjänster av hög standard inom området för sexuell och reproduktiv hälsa.”

Enligt statistiken lever 92 procent av Afrikas kvinnor i länder med någon form av abortförbud. Vartåt är Afrika på väg?

”Också i Afrika börjar statistiken se bättre ut. Lagarna revideras i en friare riktning och det blir lättare att få tillgång till tjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa. På senare tid har till exempel Kenya, Benin och Burkina Faso liberaliserat aborträtten, en bestämmelse i sänder. År 2005 trädde det så kallade Maputoprotokollet i kraft, varefter det har ratificerats av de flesta stater i Afrika. Protokollet främjar allas rätt till tjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa.”

Varför ingår abort inte som en del i primärhälsovården?

”Framstegen har sinkats av att antiabortrörelsen, som jag nämnde tidigare, har gjort abort till en politisk fråga, också utanför USA.

Å andra sidan är det möjligt att utvecklingen bromsas av djupt rotade samhällsstrukturer och attityder enligt vilka flickor och kvinnor har en förutbestämd plats i samhället. Då har hälsovårdstjänsterna i allmänhet inte planerats med de sexuella och reproduktiva rättigheterna i åtanke.”

Om demokratin i USA vittrar sönder, kan landet då bli en dystopi som den som beskrivs i tv-serien Handmaid’s Tale baserad på en roman av Margaret Atwood?

”Det tror jag inte, men den religiösa fundamentalism som skildras i serien är förvisso skrämmande lik dagens antidemokratiska krafter som använder religionen för sina egna syften.

Tv-seriens budskap känns nu angeläget speciellt för kvinnor i den vita medelklassen, vars sexuella och reproduktiva rättigheter för första gången står på spel. Andra än vita kvinnor kan däremot se att tv-serien bara återspeglar deras eget liv, där begränsade tjänster och svaga rättigheter redan länge varit vardag.”

Översättning från finska till svenska av Ditte Kronström.


Elizabeth Schlachter

Arbete Chef för påverkansarbetet vid organisationen Planned Parenthood Federation

Karriär Har arbetat med expertuppgifter bland annat vid USA:s utrikesministerium och verksamhetsledare för det globala nätverket FP2030

Utbildning Examen från universitetet i Boston 1996