Teksti Jukka Aronen

”Äitiysrangaistus” pitää naisia poissa työelämästä

Avioituminen ja lapsen saanti ovat yhä merkittäviä syitä sille, että naiset jäävät pois työelämästä. Naimisiin mennyt nainen jää kotiin etenkin kaikkein köyhimmissä maissa, sanotaan tuoreessa tutkimuksessa.

Jos intialaisten naisten osallistuminen työelämään lisääntyisi 50 prosentilla, maan bruttokansantuote kasvaisi ylimääräisellä prosentilla joka vuosi.

Näin arvioi Intiassa helmikuussa vieraillut Maailmanpankin operatiivinen toiminnanjohtaja Anna Bjerde.

Intialaisten naisten on kuitenkin vaikea muuttaa asemaansa, kertoo tuore kolmeen intialaiseen osavaltioon keskittyvä kyselytutkimus.

Naiset ovat sidottuja kotitöihin ja pystyvät jakamaan kotityön taakkaa ainoastaan perheen tyttölasten kanssa. Työ on sekä henkisesti että fyysisesti raskasta.

Myös työelämään osallistuminen on vaikeaa. Naisilla esimerkiksi teetetään paljon työsopimukseen kuulumatonta palkatonta työtä, eikä julkishallinto ole puuttunut epäkohtiin, vaikka ongelmia on tuotu esiin jo vuosikymmenten ajan.

Haastatelluista 2 500 naisesta 67 prosenttia ilmoitti saavansa tuloja kodin ulkopuolella tehdystä työstä. Käytännössä monet työskentelivät perhetiloilla, jotka tuottavat satoa pääosin perheen omaan käyttöön.

Äidiksi tuleminen vähentää työllistymisen todennäköisyyttä

Naisten vaikeus osallistua työelämään ei ole harvinainen ilmiö maailmalla.

Brittiläinen London School of Economics ja Princetonin yliopisto julkaisivat helmikuussa laajan tutkimuksen naisten työtilanteesta 134 maassa.

Luvut kertovat, että lähes kaikki – 95 prosenttia – maailman 25-54-vuotiaista miehistä ovat mukana työelämässä, mutta naisista vain 52 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan naisten pienempi osallistumisaste johtuu ennen kaikkea ”äitiysrangaistuksesta”, jolla tarkoitetaan sitä, että äidiksi tuleminen vähentää naisen todennäköisyyttä työllistyä.

Keskimäärin hiukan vajaa neljännes maailman naisista jää pois työelämästä lapsen syntymää seuraavan vuoden aikana. Viisi vuotta myöhemmin työelämästä on edelleen poissa 17 prosenttia ja vielä kymmenenkin vuoden päästä 15 prosenttia.

Köyhissä maissa avioliitto on syy jäädä kotiin

Naisten työllistymisongelmat ovat erilaisia eri puolilla maailmaa.

Vauraissa maissa miesten ja naisten työssäoloasteen erot selittyvät 80-prosenttisesti sillä, että naiset jäävät pois töistä ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen.

Köyhimmissä maissa sen sijaan äitiys määrää tilannetta vain 10-prosenttisesti. Suurin selittävä tekijä on avioituminen, joka tapahtuu yleensä ennen ensimmäisen lapsen syntymää.

Keskituloisissa maissa on yleisempää, että naimisiin mennyt nainen jatkaa työelämässä, mutta monet lopettavat työnteon lapsen syntymän jälkeen. Esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa yli kolmasosa työvoimaan kuuluneista naisista jää lapsen saatuaan kotiin ja on kotona vielä kymmenen vuoden jälkeen.