Jukka Aronen

IEA: Ilmastotoimia on kiihdytettävä

Uusiutuvan energian määrä pitää kolminkertaistaa nykyisestä, jotta maapallon lämpötila ei nouse liian korkeaksi, sanoo Kansainvälinen energiajärjestö IEA.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n uuden raportin mukaan ihmiskunnan mahdollisuudet pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen ovat kaventuneet kahden viime vuoden aikana.

Vaikka uusiutuvan energian käyttö on lisääntynyt voimakkaasti, ihmiskunnan energiankäytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt nousivat ennätyskorkealle vuonna 2022. Myös globaalit sijoitukset uusiin fossiilienergiahankkeisiin lisääntyivät.

Uusiutuvan energian määrä kolminkertaistettava

Heikentyneestä tilanteesta huolimatta IEA esittelee toimia, joiden avulla ihmiskunnan olisi vielä mahdollista päästä 1,5 asteen tavoitteeseen. Tavoitteena on energiatuotannosta aiheutuvien kasvihuonekaasujen nollaaminen vuoteen 2050 mennessä.

Raportissa peräänkuulutetaan esimerkiksi tuuli-, aurinko-, maalämpö- ja vesivoiman tuotannon kolminkertaistamista ja sähköautojen osuuden nostamista kahteen kolmasosaan kaikista uusista autoista jo vuoteen 2030 mennessä. IEA esittää myös energiatehokkuuden reipasta nostamista ja fossiilisten polttoaineiden tuotannossa esiintyvien metaanivuotojen tukkimista.

Edullisen ja puhtaan energian yleistyminen leikkaisi fossiilisen energian kysyntää yli 25 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.

Vaadittavien muutosten suuruudesta kertoo se, että pelkästään sähkönsiirto- ja -jakeluverkkoja olisi rakennettava noin kaksi miljoonaa kilometriä lisää vuosittain seuraavien seitsemän vuoden aikana.

Edullisen ja puhtaan energian yleistyminen leikkaisi fossiilisen energian kysyntää yli 25 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Esimerkiksi öljyn käyttö vähenisi 100 miljoonasta päivittäisestä tynnyristä 24 miljoonaan tynnyriin vuoteen 2050 mennessä.

Fossiilienergian käytön huippu nähtäisiin kuluvan vuosikymmenen loppupuolella, ja sen jälkeen kulutus alkaisi vähentyä.

Lisää pehmeitä lainoja kehittyville maille

IEA:n ennusteen mukaan vanhat teollisuusmaat saavuttavat päästöjen nollatason ensimmäisinä, vuonna 2045. Kiina seuraa perässä vuonna 2050, ja muut nykyiset kehittyvät maat vuosia sen jälkeen.

Koko maailman vihreä siirtymä vaatii kaikkiaan nykyistä tiivimpää kansainvälistä yhteistyötä.

IEA esittää, että vauraat maat tukisivat kehittyvien maiden vihreää siirtymää nykyistä runsaskätisemmin. Kehittyville maille ja nouseville talouksille suunnattujen uusiutuvan energian lainojen pitäisi saavuttaa 75–95 miljardin euron vuosittainen taso 2030-luvun alussa.

Hiilidioksidin talteenotto ei välttämättä onnistu

Jos maailman energiasiirtymä viivästyy, se tarkoittaa, että valtavat määrät hiilidioksidia – lähes 5 gigatonnia vuosittain – olisi poistettava ilmakehästä vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla, jotta paluu aiemmin ylitetylle 1,5 asteen tasolle olisi mahdollista.

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi tulevat todennäköisesti tuolloinkin olemaan erittäin kalliita. On myös epävarmaa, onko ihmiskunnalla käytössään näin suurimittaiseen urakkaan soveltuvaa teknologiaa.

Epävarmuuksien vuoksi kaikkien maailman maiden olisi ensisijaisesti huolehdittava siitä, että mahdollisimman vähän hiilidioksidia päätyy ilmakehään lähivuosina ja -vuosikymmeninä, raportissa todetaan.