Teksti Tiina Kirkas

Ihminen kuluttaa enemmän kuin luonto uusiutuu

Ekologinen jalanjälki on suurin maissa, joissa kulutetaan runsaasti niin omia kuin muidenkin maiden luonnonvaroja.

Piirroskuva jalanjäljestä, jossa jalkapöytään piirretty kana, possu, talo, viljantähkä ja juurikasvi.
Ekologinen jalanjälki kuvaa sitä, kuinka suuri maa- ja vesialue tarvitaan ihmisen tai ihmisryhmän kuluttaman ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen sekä syntyneiden jätteiden käsittelyyn. Infografiikka: Juho Hiilivirta
Piirroskuva vaa'asta.
Biokapasiteetti on tietyn alueen yhteenlaskettu ekologinen tuottokyky vuoden aikana. Sekä ekologinen jalanjälki että biokapasiteetti ilmaistaan globaalhehtaareina eli yhden hehtaarin kokoisena alueena, jonka tuottavuus vastaa maapallon keskiarvoa. Infografiikka: Laura Ylikahri