Jukka Aronen

Kehittyvissä maissa kärsitään vähiten mielenterveysongelmista

Maailman henkinen hyvinvointi ei ole palannut koronapandemiaa edeltävälle tasolle, kertoo laaja kansainvälinen tutkimus.

Tuoreen raportin mukaan ihmisten henkinen hyvinvointi on parasta Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa, kun taas eniten mielenterveysongelmia on länsimaissa.

Parhaiten voidaan Dominikaanisessa tasavallassa, Sri Lankassa, Tansaniassa, Panamassa ja Malesiassa. Paljon ongelmia on puolestaan useissa vauraissa maissa, kuten Britanniassa, Australiassa ja Irlannissa.

Tulokset osoittavat, että taloudellinen hyvinvointi ei välttämättä kulje käsi kädessä henkisen hyvinvoinnin kanssa.

Taloudellinen hyvinvointi ei välttämättä kulje käsi kädessä henkisen hyvinvoinnin kanssa.

Vaikka köyhien maiden elämäntavat ovat osittain länsimaistuneet ja esimerkiksi ruokavaliot muuttuneet, vauraissa länsimaissa mielenterveysongelmat ovat edenneet pidemmälle. Rikkaiden maiden henkistä hyvinvointia ovat heikentäneet ennen kaikkea lasten ja nuorten liiallinen kännykänkäyttö, ultraprosessoidut ruoat sekä heikentyneet perhesiteet, kertoo tutkimuksen tehnyt Sapien Labs -järjestö.

Koronapandemia heikensi mielenterveyttä

Maailman mielenterveyden tila -raportti julkistettiin ensimmäisen kerran vuonna 2019. Tuolloin mukana oli vain kahdeksan länsimaata.

Tuloksista voidaan kuitenkin tulkita, että vuonna 2020 alkanut koronapandemia heikensi mielenterveyttä maailmanlaajuisesti, eikä mielen hyvinvointi ole vielä palannut pandemiaa edeltäneelle, paremmalle tasolle. Koronapandemia vahvisti mielenterveyttä mahdollisesti heikentäviä tekijöitä, kuten sosiaalisten suhteiden kaventumista, etätyöskentelyä ja kertakäyttömuovien kulutusta.

Eniten pandemiasta ovat kärsineet alle 35-vuotiaat, kun taas yli 65-vuotiaiden henkinen hyvinvointi on pysynyt suurin piirtein samalla tasolla. Nuorten ja iäkkäiden välinen ero oli suurinta länsimaissa.

Osa ongelmista ei kytkeydy suoraan pandemiaan. Esimerkiksi lasten ja nuorten kännykänkäyttö lisääntyi huimasti jo ennen pandemiavuosia. Tutkimuksessa havaittiin, että mitä nuorempana kännykkä on hankittu, sitä heikompi mielenterveys on aikuisena.

Tutkimus keskittyi 71 maahan, ja sen pohjana oleva kysely tehtiin internetin välityksellä. Vastauksia kertyi yli 400 000. Otoksesta puuttui monia eurooppalaisia maita, muun muassa kaikki Pohjoismaat.