Jukka Aronen

Pienet lapset kuolevat aiempaa harvemmin

Alle viisivuotiaiden lasten kuolleisuus on laskenut ennätyksellisen alhaalle, kertoo YK.

Keskeisenä kehityksen mittarina pidetty alle viisivuotiaiden lasten kuolleisuus laski vuonna 2022 ennätyksellisen alhaiselle tasolle, 4,9 miljoonaan, kerrotaan YK:n lapsikuolleisuuden arviointiryhmän tuoreessa raportissa.

Raportti osoittaa, että alle viisivuotiaiden lasten kuolleisuus on pudonnut peräti 51 prosentilla vuodesta 2000. Useat matala- ja keskituloiset maat, kuten Kambodža, Malawi, Mongolia ja Ruanda, ovat onnistuneet vähentämään alle viisivuotiaiden lasten kuolleisuutta yli 75 prosentilla vuosituhannen vaihteesta.

Myönteistä muutosta selittävät ennen kaikkea aiempaa parempi perusterveydenhuolto ja rokotteiden saatavuus. Toisaalta myös esimerkiksi yhteisöpohjaisen perusterveydenhuollon kehittyminen on parantanut pienten lasten mahdollisuuksia säilyä hengissä.

Vaikka edistystä on tapahtunut, globaali tilanne ei ole vielä riittävän hyvä, YK arvioi. Vuonna 2022 menetettiin 4,9 miljoonaa alle viisivuotiasta lasta, joista lähes puolet oli vastasyntyneitä. Lisäksi 2,1 miljoonaa 5–24-vuotiasta lasta ja nuorta kuoli, etupäässä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Etelä-Aasiassa.

Kuolemia vähentäisivät laadukas perusterveydenhuolto, ammattitaitoinen synnytyshenkilöstö, imetyksen tukeminen sekä lastentautien diagnosointi ja hoito.

Nykyisellä kehitysvauhdilla 59 maata ei saavuta alle viisivuotiaiden lasten kuolleisuudelle asetettua kestävän kehityksen tavoitetta ja 64 maata jää jälkeen vastasyntyneiden kuolleisuustavoitteesta. Tämä tarkoittaa, että vuoteen 2030 mennessä arviolta 35 miljoonaa lasta kuolee ennen viidettä syntymäpäiväänsä. Suurin osa näistä kuolemista tapahtuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Etelä-Aasiassa.

Yhteisöpohjainen terveydenhuolto on avainasemassa

YK:n mukaan pienten lasten kuolemat johtuvat pääasiassa estettävissä tai hoidettavissa olevista syistä, kuten ennenaikaisesta syntymästä, synnytyskomplikaatioista, keuhkokuumeesta, ripulista ja malariasta. Kuolemia vähentäisivät laadukas perusterveydenhuolto, ammattitaitoinen synnytyshenkilöstö, imetyksen tukeminen sekä lastentautien diagnosointi ja hoito.

Raportissa korostetaan köyhien maiden paikallisyhteisöissä toimivien terveystyöntekijöiden merkitystä lapsikuolemien vähentämisessä. Epäviralliset terveystyöntekijät vastaavat usein rokotuksista, lääkkeiden jakamisesta, erilaisista testeistä ja ravitsemusneuvojen jakamisesta eli olennaisista lapsiterveyteen vaikuttavista asioista.

Yhteisötyöntekijät toimivat usein hyvin pienellä korvauksella tai vapaaehtoispohjalta. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että he saisivat järjestelmällisen koulutuksen ja ohjauksen lisäksi myös palkkaa, jotta heidän motivaationsa pysyisi yllä.

YK peräänkuuluttaa myös yhteisöjen terveystyöntekijöiden liittämistä osaksi virallista terveydenhuoltojärjestelmää.