Text Kari Kuusiniemi

Rättsstaten eliminerar fruktan för godtycklighet

Rättsstaten inbegriper ett löfte om att myndigheterna handlar enligt lagen: ingen står ovanför lagen och de mänskliga rättigheterna respekteras. Ett förtroende för systemet skapar grunden för både ekonomisk och mänsklig utveckling. 

På Juristdagen i oktober i höstas berättade Alexander Stubb en historia om amerikanska vicepresidenten Kamala Harris besök i ett afrikanskt land. När Harris i sitt tal krävde demokrati och mänskliga rättigheter hade värden konstaterat: ”Ert plan landade på en flygplats byggd av kineser, ni skjutsades till huvudstaden längs en väg byggd av kineser för att hålla ert tal på ett hotell byggt av kineser. Och vad fick av er? En moralpredikan!”

Anekdoten är beskrivande. Länderna i det så kallade globala syd går samman och stöder sig strategiskt eller taktiskt i olika situationer på olika världsmakter, såsom USA och Kina. Exemplet med Kina visar att det också i en auktoritär stat går att uppnå betydande ekonomisk utveckling och världspolitisk makt.

De liberala västliga demokratiernas rättstatsmodell kan inte överföras som sådan till utvecklingsländerna.

LÅT OSS SPEGLA historien med Daron Acemoğlus och James A. Robinsons observationer: i bakgrunden till ekonomiskt framgångsrika länder finns ofta inklusion, utnyttjande av begåvningspotentialen, en fungerande förvaltning och en rättsstat (Why Nations Fail, 2012, och The Narrow Corridor, 2019). Genom att tillämpa Thomas Hobbes sjöodjursjämförelse lanserar de tanken på en smal korridor. På ena sidan av korridoren hotar ensamvälde, despotism, och på andra sidan fattas tillräckliga begränsningar och regler. Mellan dem blir en smal korridor, där både ekonomi och civilsamhälle kan blomstra.

Europeiska unionens grundläggande värden är människovärde, frihet, folkvälde, rättstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna. De liberala västliga demokratiernas rättstatsmodell kan inte överföras som sådan till utvecklingsländerna.

Att Kina för att nå sina strategiska mål finansierar infrastrukturprojekt vid sidan av annat i Afrika ger synliga resultat och åtminstone skenbar välfärd i samhället. Det finns dock inga gratis luncher. Kina finansierar inte projekt av ren godhet utan köper inflytande genom dem. Om en nation vill bli framgångsrik på egna premisser är receptet för hållbar framgång den demokratiska rättsstatens väg. Med den förutsättningen att ett välmående samhälle anses inbegripa mer än enbart en ekonomisk basinkomst i en vasallstat.

ETT UTMÄRKT exempel på rättsstatsutveckling är Estland. På drygt 30 år har det tagit sig från sovjetrepublik till EU-land, som placerar sig som nionde i det globala rättsstatsindexet. Då den tillräckligt starka staten förmår erbjuda skydd och säkerhet under samhällets folkväldiga kontroll och genom det oavhängiga rättsväsendet, byggs förtroende för institutioner och likvärdiga möjligheter till framgång. I en rättsstat slipper människorna vara rädda att frukterna av deras flit glider över i händerna på makthavarnas närkrets eller att affärsverksamheten godtyckligt läggs ner. Det här är nyckeln till ekonomisk utveckling.

Skribenten är högsta förvaltningsdomstolens president.

Översättning från finska till svenska av Ditte Kronström.