Ulkoministeriö pyrkii takaamaan Kehityslehti.fi -sivuston saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaisesti.

Saavutettavuusseloste koskee kehityslehti.fi-sivustoa.

Vaatimusten täyttäminen

Kehityslehti.fi -verkkosivusto täyttää Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan alla kohdassa Ei-saavutettava sisältö.

Ei-saavutettava sisältö

Sivustolle on tehty saavutettavuusarviointi. Arvion toteutti ulkoministeriön pyynnöstä Eficode Oy keväällä 2020. Arviossa esiin tulleita puutteita ja kehittämiskohteita saavutettavuuteen ollaan parhaillaan korjaamassa.

Tarkempaa ei-saavutettavan sisällön listausta kootaan parhaillaan ja se päivitetään tehtyjen korjausten perusteella tälle sivulle niin pian kuin mahdollista.

Nykyisellä sivustolla on saavutettavuuspuutteita mm. sivujen otsikkohierarkiassa, lehden tilauslomakkeessa, blogien kommentoinnissa sekä tulosvisapelin toteutuksessa. Sivuston suurimmat kehityskohteet ovat saavutettavuusnäkökulmasta monikielisen sisällön saavutettavuus ja visuaalisten elementtien yhdenmukaisuus. Muita kehityskohteita ovat kontrastit, linkkien muotoilu sekä alt-tekstit eri yhteyksissä.

Pyydämme ottamaan yhteyttä jäljemmän Palaute ja yhteystiedot- kohdan mukaisesti, mikäli tarvitset jotakin sisältöä saavutettavassa muodossa ennen uuden version julkaisua.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Seloste on tehty 23.4.2020. Sitä on päivitetty 21.9.2020.

Seloste on koottu tehdyn asiantuntija-arvion pohjalta. Viimeisimmän arvion toteutti ulkoministeriön pyynnöstä Eficode Oy keväällä 2020. Arviossa esiin tulleet puutteet ja kehittämiskohteet saavutettavuuteen on korjattu tai korjataan ensi tilassa edellä mainitun mukaisesti.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille ja pyrimme korjaamaan ongelman ensi tilassa!

Voit ottaa yhteyttä sähköpostilla. Kerro palautteessasi mitä sivustoa palautteesi koskee.

  • sähköpostilla: kirjaamo.um[at]formin.fi

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö