Heidi Pelander

Turku tuottaa turvallista ehkäisyä maailman naisille

Bayerin Turun tehdasinvestointi tukee naisten lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia globaalisti.

YK:n väestörahaston UNFPAn mukaan maailmassa on yli 250 miljoonaa naista, jotka haluaisivat välttää raskauden, mutta joilla ei ole mahdollisuutta käyttää turvallisia ja tehokkaita ehkäisyvälineitä.

Lääkejätti Bayerin tavoite on taata 100 miljoonalle naiselle nykyaikainen ehkäisy matalan ja keskitulotason maissa vuoteen 2030 mennessä.

Lääkejätti Bayer haluaa muuttaa tilanteen. Yrityksen tavoite on taata 100 miljoonalle naiselle nykyaikainen ehkäisy matalan ja keskitulotason maissa vuoteen 2030 mennessä.

Ehkäisyvälineitä valmistavalla Bayerin Turun-lääketehtaalla on tässä merkittävä rooli. Syksyllä vietettiin Turun uuden lääketehtaan avajaisia. Kyse on 250 miljoonan euron investoinnista, jossa modernisoidaan tehtaan nykyisiä tiloja ja rakennetaan lisää tuotantokapasiteettia Turun Artukaisiin.

Tuotantolaitoksen johtajan Tomi Penttilän mukaan Turusta viedään vuosittain miljoonia ehkäisyvälineitä yli 130 maahan. Kun lääkealalla rakennetaan uutta, muutoslupaprosessit eri maiden viranomaisten kanssa vievät aikaa. Penttilä lupaa, että modernisointi on valmis ja uusi tehdas täydessä käynnissä vuonna 2025.

”Voimme olla ylpeitä, että Suomeen saatiin yksi lähihistorian suurimpia lääkealan investointeja.”

Vientiä yhteistyössä

Vaaleisiin housuihin sekä siniseen puvuntakkiin ja kaulupaitaan pukeutunut Tomi Penttilä seisoo lasisen oven vieressä vasen käsi housuntaskussa.

Bayerin Turun-tehtaalta viedään vuosittain miljoonia ehkäisyvälineitä yli 130 maahan, kertoo tuotantolaitoksen johtaja Tomi Penttilä. Kuva: Suvi Elo

Bayerin Turun-tehdas keskittyy pitkävaikutteisten ehkäisytuotteiden valmistamiseen. Näitä ovat esimerkiksi ehkäisykapseli ja hormonikierukka, joka on suomalainen keksintö.

Tomi Penttilän mukaan Turun tehdasinvestointi osuu lääkevalmistuksen murrokseen: robotiikka ja automatisaatio lisääntyvät, ja tuotannon eri vaiheista kerättyä dataa pystytään hyödyntämään uuden tehtaan tuotantoprosesseissa.

Perhesuunnittelu voi mullistaa naisen elämän: se luo mahdollisuuden koulutukseen ja toimeentuloon sekä ennaltaehkäisee ei-toivottuja raskauksia ja synnytyksiä vaarallisissa oloissa.

Bayer toimittaa ehkäisyvälineitä kehittyviin maihin yhteistyökumppaneiden, kuten UNFPAn avustuksella. Penttilän mukaan Turun tehdas valmistaa tuotteet, ja yhteistyökumppanit hoitavat tuotteiden jakelun kohdemaissa. Samalla ne luovat infrastruktuuria ehkäisyvälineiden turvalliselle ja pitkäjänteiselle käytölle.

Bayerin Suomen viestintäjohtaja Aino Försti-Smith kertoo, että ehkäisytuotteiden hinnoittelussa pyritään huomioimaan paikallinen hintataso ja ostovoima.

”Viime vuosina nimenomaan pitkävaikutteisten ehkäisyvälineiden kysyntä on kasvanut.”

Penttilän mukaan Turussa valmistettavien tuotteiden avulla ratkotaan todellisia ongelmia maailmalla. Perhesuunnittelu voi mullistaa naisen elämän: se luo mahdollisuuden koulutukseen ja toimeentuloon sekä ennaltaehkäisee ei-toivottuja raskauksia ja synnytyksiä vaarallisissa oloissa.

Merkittävä investointi

Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet (SRHR) ovat olleet Suomen kehityspolitiikan painopiste jo usean vuosikymmenen ajan. Ulkoministeriön kehityspolitiikan osaston päällikön Titta Maja-Luodon mukaan yksityisellä sektorilla on merkittävä rooli SRHR-asioiden edistämisessä kehittyvissä maissa.

”Pelkästään lahjoitusvaroin maailmaa ei paranneta. Niillä luodaan olosuhteet sellaisiksi, että yksityinen raha saadaan mukaan talkoisiin.”

Maja-Luodon mielestä julkisen sektorin tehtävä on luoda uusille keksinnöille otollinen toimintaympäristö. Bayerin investoinnilla Turkuun on hänestä globaalia merkitystä.

”Maailmassa on lopulta aika harvoja toimijoita, jotka voivat kohtuullisen matalalla hinnalla tarjota täysin turvallisia ehkäisyratkaisuja kaikenlaisissa elämäntilanteissa oleville naisille myös kehittyvissä maissa.”

Lue lisää: Koulutus nostaa Nepalia köyhyydestä

Lue lisää: Kehittyvien maiden vammaisilla ihmisillä tuen tarve on suuri