Text Heidi Pelander

Vad har sociala medier gemensamt i Kina och Finland?

Jiang Chang som betraktar sociala medier med kritisk blick hjälper oss att glänta på vaggan till TikTok i Kina. Har landets strikt övervakade sociala medier alls något gemensamt med finländska fenomen?

Jiang Chang kommunicerar gärna om fenomen i sociala medier.

”Inget medium har varit så här kulturellt och politiskt rikt under hela mänsklighetens historia”, säger han.

41-åriga Chang började använda sociala medier under studietiden för snart 20 år sedan, och intresset har inte falnat. Nu är han professor vid Shenzens universitet med kinesisk internetkultur som specialitet samt influerare på mikrobloggen Weibo i Kina, som påminner om X (f.d. Twitter). Där har han 1,3 miljoner följare.

Kinesiska staten har utvecklat en brandmur som stänger ute landets nätmedborgare från de flesta utländska social medier. I sin vardag använder Chang därför kinesiska sociala medier: WeChat som påminner om WhatsApp och Facebook, kortvideotjänsten TikToks kinesiska version Douyin samt Weibo.

Han använder utländska sociala medier genom att ta sig runt brandmuren med en VPN-förbindelse.

”Med hjälp av Facebook och X kommunicerar jag med mina utländska vänner och deltar i diskussioner om känsliga ämnen som man inte kan tala om i kinesiska sociala medier.”

Fenomenen på kinesiska sociala medier präglas av fosterländska tankar, söta djur, hälsoinformation som oftast är obekräftad samt exotiska livsstilar och mode.

Ett sådant ämne var till exempel att Kinas utrikesminister Qin Gang i somras utan några förklaringar försvann från offentligheten. Om saken hade behandlats i Kinas sociala medier skulle det enligt Chang ha lett till omedelbar censur.

Kissekatter och hög moral

Vad blir en trend i sociala medier i Kinas strikt statskontrollerade system?

Jiang Chang räknar upp vad som kännetecknar lokala fenomen i sociala medier: fosterländska tankar, populära influerares populistiska åsikter eller människorelationsråd, söta djur, särskilt katter och hundar, hälsoinformation som oftast är obekräftad samt exotiska livsstilar och mode.

Det låter överraskande bekant i finländarens öra.

”Mänskliga gemenskaper har alltså fler likheter än olikheter”, konstaterar Chang.

I sociala medier i Kina är det staten som har makten. Chang säger att man kan nå framgång endast genom att helt förbigå politiskt känsliga ämnen. Kineserna förväntar sig också att kändisar har hög moral.

”Om en filmstjärna är otrogen är hen lika med död för människor.”

Enligt Chang håller många kinesiska stjärnor följaktligen låg profil i sociala medier i Kina. Det här anser han att ger influerare på gräsrotsnivå mera utrymme jämfört med sociala medier i väst.

Jätte skapar beroende

”Med hjälp av Douyin kan till exempel fattiga bönder i glesbygden i Kina sälja sina produkter och verka som influerare, utan specialkunskaper eller hög utbildning.”

Den kanal i sociala medier som väckt mest debatt på senare tid är kortvideotjänsten TikTok, som det kinesiska ByteDance grundade 2016. I höstas hade den 1,5 miljoner finländska användare, mestadels unga och unga vuxna.

Jiang Chang använder TikTok och Douyin bara för forskningsändamål. Han störs av hur de formar ungas tänkande och berättigar en ytlig livsstil. I Kina är Douyin dessutom statens propagandaverktyg.

Å andra sidan kan det också vara till verklig nytta för människor.

”Med hjälp av Douyin kan till exempel fattiga bönder i glesbygden i Kina sälja sina produkter och verka som influerare, utan specialkunskaper eller hög utbildning.”

Även om Chang inte gillar TikTok, tror han på dess maktställning i framtiden: människor är benägna att bli beroende av kort, enkelt och virtuellt innehåll med vilket de kan kombinera sitt sociala liv.

”TikTok skulle kunna utkonkurreras endast av ett medium som är ännu mer uppslukande och tilltalar våra sinnen, som en plattform som bygger på virtuell verklighet eller kombinerar element från videospel.”

Trender är lokala

Jiang Chang tror på TikToks segertåg också i väst, eftersom ByteDance är skickligt på att skilja mellan TikTok och Douyan.

Trots att TikTok kommer från Kina, tror Chang inte att de asiatiska trenderna i sociala medier kommer att sprida sig i någon större utsträckning i väst. Språkbarriären är hög och vid översättning försvinner många kulturella nyanser.

Vad tänker han då om dataskyddsbekymren som förknippats med TikTok? Han anser att sociala mediers sätt att samla in data och deras algoritmer är som svarta lådor som man inte kan lita på.

”Alla borde tänka noga efter vad de delar på nätet och vara mycket på alerten då de ger några som helst personliga uppgifter till sociala medietjänster.

Översättning från finska till svenska av Ditte Kronström.