Kenialaisen Owino Uhurun slummin asukkaat voittivat saastuttavan yrityksen oikeudessa

Oikeuden päätös on ennakkotapaus, joka helpottaa myös muita ruohonjuuritason yhteisöjä vaatimaan oikeuksiaan.

Kun kenialainen Phyllis Omido aloitti työn metallisulattamossa Mombasassa vuonna 2009, hän ihmetteli laitoksesta nousevaa sankkaa savua ja höyryä. Vaikka Omido työskenteli toimistossa, hän alkoi yskiä mustaa limaa.

Pian hänen poikansa sairastui.

”Hänellä todettiin lyijymyrkytys”, Omido kertoo.

Kävi ilmi, että lyijy oli peräisin tehtaan päästöistä. Poika oli käynyt toimistolla äitinsä mukana.

Phyllis Omido huolestui läheisestä Owino Uhurun slummiyhteisöstä: tehtaan päästöt päätyivät vesistöön, josta asukkaat ottivat talousvetensä.

Omido huolestui myös läheisestä Owino Uhurun slummiyhteisöstä: tehtaan päästöt päätyivät vesistöön, josta asukkaat ottivat talousvetensä.

”Hankin testejä yhteisössä asuville, ja kaikilla testatuilla todettiin lyijymyrkytys.”

Tehdas oli saanut viranomaisilta toimiluvan, vaikka oli tiedossa, että päästöt olisivat vaaraksi työntekijöille ja lähiympäristön asukkaille.

HEINÄKUUSSA 2020 mombasalainen tuomioistuin määräsi muiden muassa metallisulattamon omistajan ja Kenian valtion maksamaan yli kymmenen miljoonaa euroa korvauksia Owino Uhurun asukkaille sekä puhdistamaan saastuneen maan.

Kenian vuonna 2010 hyväksytty perustuslaki takaa ihmisille oikeuden puhtaaseen ympäristöön. Phyllis Omidon mukaan kenialaiset eivät välttämättä kuitenkaan tiedä, miten edistyksellinen perustuslaki on, ja mitä oikeuksia heille kuuluu.

”Myös viranomaisten vanhakantaiset asenteet ja laajalle levinnyt korruptio estävät lakien toteutumisen”, Omido kertoo.

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS on tukenut Omidon perustamaa Center for Justice, Governance and Environmental Action (CJGEA) -järjestöä vuodesta 2015 lähtien. KIOS saa ohjelmatukea ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista.

CJGEA:n oikeusvoitolla on laajempi merkitys kansalaisyhteiskunnan vahvistumiselle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle Keniassa, Omido uskoo.

”Oikeuden päätös luo ennakkotapauksen, jota muut ruohonjuuritason yhteisöt voivat käyttää vaatiessaan oikeuksia ja korvauksia ympäristöön liittyvissä rikkeissä.”

TEKSTI OLLI MOILANEN / KUVA CJGEA

Kirjoittaja on sisältö- ja viestintäasiantuntija ulkoministeriön kestävän kehityksen ja kaupan viestinnän yksikössä.