Digital undervisning vinner terräng i Afrika

Faraja Nyalandu leder den tanzaniska lärplattformen Shule Direct.

Faraja Nyalandu, är inte digital undervisning i Tanzania och i Afrika överlag möjlig bara i rika privata skolor?

”Som en del av mitt arbete besöker jag landsbygdsskolor i Tanzania. Jag kan försäkra att man i de avlägsna byarna är lika ivriga över den nya teknologin som i de rika privata skolorna. Ungdomarna i byarna lär sig fort och lätt att använda digitala plattformer. Den enda skillnaden är att en del av folket har goda internetanslutningar, andra har det inte.”

Hur fungerar undervisningen när alla inte har mobiltelefoner eller nätanslutning?

”Det viktiga i digital undervisning är innehållet, inte verktygen. Shule Direct har producerat innehåll som följer andra stadiets läroplan för många olika digitala format. Vi har också en materialdatabas.

Läromedlen varierar från mobilapplikationer till sms. Eftersom alla har en radio hemma utnyttjas den i stor utsträckning. Det finns radioprogram för bland annat undervisning i engelska, och frågor kan besvaras per sms.

”Nästan 40 procent av tanzanierna har redan en smarttelefon och 80 procent av hushållen har någon slags mobiltelefon.”

Å andra sidan har nästan 40 procent av tanzanierna redan en smarttelefon och 80 procent av hushållen har någon slags mobiltelefon.”

Vad är ditt svar till dem som anser att det är viktigare att eleverna får mat än digital undervisning?

”Bägge behövs. Utom god hälsa behöver eleverna också högklassig utbildning. Den digitala undervisningen åsidosätter inte heller annan undervisning utan kompletterar den.

Vi arbetar i synnerhet med eleverna på andra stadiet. När vi inledde klarade närmare 70 procent av eleverna inte av de obligatoriska slutproven.  Trots att resultaten nu är på väg mot det bättre har en stor del av de unga ändå föga chanser att få ett ordentligt arbete och på så sätt tillräckliga inkomster. Det är just de här eleverna vi stöder och till det använder vi digitala verktyg.”

Vad har coronapandemin lärt er?

”Överallt i världen har man märkt hur den digitala undervisningen skiljer sig från den traditionella. Det vore viktigt att väcka intresse för ämnet som undervisas och inte försöka kopiera klassrumsmiljön som sådan i digital form.

Coronan har också framhävt skillnaderna mellan familjer. Alla familjer har inte möjlighet att skaffa nätanslutning eller teknik. Alla har inte heller kunnat stanna hemma för att stödja undervisningen av barnet.

Det positiva är att vi har upptäckt den digitala undervisningens ’barnsjukdomar’. Det hjälper oss att bli allt bättre i framtiden.”

TEXT JUKKA ARONEN / FOTO ABDALLAH MBELELE / ÖVERSÄTTNING DITTE KRONSTRÖM

Skribenten är frilansjournalist.


Faraja Nyalandu, 35

Arbete Grundare av och ledare för Shule Direct

Karriär Grundade Shule Direct 2012. Upptogs på Världsekonomiska forumets lista Unga globala ledare 2020

Utbildning Juris kandidat från University of East London 2012 och juris magister från University of Dar es Salaam 2014