Tansania kehittää verohallintoaan Suomen tuella

Tavoite on parantaa asiakaspalvelua, selkeyttää veronkeruuta ja vahvistaa valtion toimintakykyä. 

Yhä harvempi valtio on riippuvainen kehitysyhteistyövaroista. Esimerkiksi Tansaniassa 70 prosenttia valtion menoista katettiin kehitysavulla vuonna 2009. Vuonna 2018 osuus oli enää alle 30 prosenttia.

Tärkein keino kerätä valtiolle rahaa on verotus. Suomi onkin mukana tukemassa Tansanian verohallinnon uudistusohjelmaa yhdessä Norjan, Tanskan ja Euroopan unionin kanssa.

Lisäksi Suomen ja Tansanian verohallinnoilla on yhteinen hanke, jossa kehitetään etenkin yritysverotusta, kertoo kehitysjohtaja Timo Laukkanen Verohallinnosta.

”Ajatus on lisätä veronmaksajien määrää ja vahvistaa asiakaspalvelukulttuuria sekä kannustaa yrityksiä ilmoittamaan ja maksamaan veronsa ajallaan.”

Selkeämmät systeemit

Kehitysmaissa yritykset usein valittavat, että verottajan ohjeistukset ovat epäselviä ja päätökset yllättäviä. Nyt verotusta selkeytetään ja helpotetaan. 

”Tavoite on, että yritykset pystyisivät ennakoimaan verottajan päätöksiä”, Timo Laukkanen sanoo.

Asiakaspalvelun parantuminen varmistaa yhdenvertaisuuden eli sen, että verottaja kohtelee kaikkia verotettavia samalla tavalla esimerkiksi sukupuolesta tai etnisyydestä riippumatta.

Hankkeessa kehitetään myös veronmaksun valvontaa sekä verohallinnon sisäistä toimintakykyä, it-järjestelmiä ja asiakaspalvelua. Hankkeessa laadittu asiakaspalvelumalli on jo otettu käyttöön kaikkialla Tansaniassa. Asiakaspalvelun parantuminen varmistaa yhdenvertaisuuden eli sen, että verottaja kohtelee kaikkia verotettavia samalla tavalla esimerkiksi sukupuolesta tai etnisyydestä riippumatta.

Valtion uskottavuus vahvistuu

”Sujuva verotus parantaa myös liiketoimintaympäristöä ja edistää talouskasvua.”

Raatikainen muistuttaa, että veronmaksuun liittyy myös filosofinen ajatus yhteiskuntasopimuksesta: kansalaiset ja yritykset sitoutuvat yhteistyöhön valtion kanssa ja luopuvat osasta omia tulojaan yhteiseksi hyväksi. Samalla ne voivat vaatia vastinetta verorahoilleen. Tällöin valtion tilivelvollisuus, uskottavuus ja toimintakyky vahvistuvat.

Yhdessä tekemistä

Timo Laukkanen on työskennellyt hankkeessa lukuisia kolmen viikon jaksoja Tansaniassa. Työ sisältää paljon työpajoja ja yhdessä tekemistä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

”Olemme yrittäneet saada mukaan pääkonttorin väen lisäksi niitä ihmisiä, jotka käytännössä ovat tekemisissä asiakkaiden kanssa.”

Hankkeessa suomalaiset eivät luennoi vaan uudistukset tehdään aidosti yhdessä, Laukkanen sanoo.

”Näin saadaan pysyvämpiä vaikutuksia aikaan.”

Verot verkossa

Yhteistyön tavoite on, että Tansanian verotulot kasvavat. Näin on myös tapahtunut: verokertymä on lisääntynyt vuoden 2010 yli neljästä biljoonasta shillingistä vuoden 2018 yli viiteentoista biljoonaan shillinkiin. Euroissa se tarkoittaa kasvua noin kolmesta miljardista 6,6 miljardiin silloisilla kursseilla laskettuna.

Tähän on kaksi syytä, kertoo Tansanian verohallinnossa hankkeesta vastaava johtaja Said Athuman. Ensiksikin aina koronapandemiaan asti Tansanian talous kasvoi seitsemän prosentin vuosivauhtia.

”Meillä on enemmän lähteitä, joista kerätä veroja.”

Toiseksi veronkantojärjestelmä on uudistunut.

”Ennen ihmisten piti tulla verotoimistoon jonottamaan ja maksamaan. Nyt suurin osa maksaa veronsa jo verkossa”, Athuman kertoo.

TEKSTI ESA SALMINEN KUVA STRINGER/REUTER/LEHTIKUVA

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.

Kuva kiinalaisomisteisesta tekstiilitehtaasta Tansaniassa.