Jukka Aronen

Koronapandemia on lisännyt naisiin kohdistuvaa väkivaltaa

Nykyisellä vauhdilla maailman maissa ei päästä eroon parisuhdeväkivallasta vuoteen 2030 mennessä.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuva perheväkivalta oli erittäin yleistä jo ennen koronapandemiaa, ja pandemia on pahentanut ongelmaa entuudestaan, kertoo helmikuussa The Lancet -lehdessä julkistettu tutkimus.

Tutkijat yhdistivät tietoja 366:sta Maailman terveysjärjestön WHO:n tietokannassa olevasta tutkimuksesta. Tiedot ovat vuosilta 2000‒2018, ja ne on kerätty yhteensä kahdelta miljoonalta naiselta ja tytöltä 161 maassa ja alueella.

Tutkimustulosten mukaan 27 prosenttia 15‒49-vuotiaista naisista oli kohdannut fyysistä tai seksuaalista parisuhdeväkivaltaa vähintään kerran. Parisuhdeväkivalta myös alkaa varhaisessa iässä. Peräti 24 prosenttia 15‒19-vuotiaista naisista oli joutunut parisuhdeväkivallan kohteeksi ainakin kerran.

Naisiin kohdistuneissa murhissa miespuolinen asuinkumppani on syyllinen arviolta 38‒50 prosentissa tapauksista.

Parisuhdeväkivalta voi johtaa muun muassa ahdistukseen, masennukseen, suunnittelemattomaan raskauteen, sukupuolitauteihin, fyysisiin vammoihin tai jopa kuolemaan. Naisiin kohdistuneissa murhissa miespuolinen asuinkumppani on syyllinen arviolta 38‒50 prosentissa tapauksista.

Koronapandemia lisäsi kotona vietettävää aikaa

Vaikka tutkimuksen tiedot ovat ajalta ennen koronapandemiaa, pandemian aikaiset sulkutilat, liikkumisrajoitukset ja ulkonaliikkumiskiellot ovat lisänneet huomattavasti kotona vietettävää aikaa, mikä altistaa parisuhdeväkivallalle.

Tutkijoiden mukaan erilaisista naisten tukipalveluista ja poliisilta saadun tiedon perusteella on mahdollista jo alustavasti arvioida, että väkivaltatilanne olisi pahentunut.

Tilannekuva tarkentuu kuitenkin vasta sitten, kun laajoja väestötutkimuksia voidaan pandemian jälkeen jatkaa täysimittaisesti.

Väkivaltaa on erityisen paljon köyhissä patriarkaalisen kulttuurin maissa

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja hyväksikäytön lopettaminen on yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista.

”Tutkimus osoittaa, että YK:n tavoitteeseen pääseminen [vuoteen 2030 mennessä] ei tule onnistumaan näin korkeilla ja sitkeillä väkivaltaluvuilla”, sanoo tutkimusta johtanut tutkija Lynnmarie Sardinha SciDev.net-sivuston haastattelussa.

Vaikka naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tapahtuu kaikissa maailman maissa, se on erityisen yleistä kehittyvissä maissa.

”Alemman ja keskitulon maiden patriarkaalisissa kulttuureissa naisiin kohdistuvasta väkivallasta tehdään usein normaalia. Myös naisten mahdollisuuksia kouluttautua, tehdä työtä tai saada tukipalveluita rajoitetaan”, Sardinha sanoo.

Lue lisää: Suunnittelemattomat raskaudet lisääntyvät ympäri maailman

Lue lisää: Koronapandemia on iskenyt pahiten naisiin kehittyvissä maissa