Hyötyvätkö pojat sukupuolten tasa-arvosta?

”On hyvä, että Suomi on keskittynyt kehitysyhteistyössään painopisteisiin, joissa sillä on osaamista ja vaikuttavuutta”, kiitti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD Suomen kehitysyhteistyötä joulukuussa.

Tasa-arvon mallimaa Suomi onkin keskittynyt yhä enemmän parantamaan tyttöjen ja naisten asemaa kehitysmaissa. Painotus näkyy vahvasti Kehitys-Utvecklingin joulukuun numerossa.

Kun puhutaan tyttöjen aseman parantamisesta, nousee esiin huoli pojista. Onko pojat unohdettu? Miksi keskitytään vain tyttöjen asemaan, kun pojillakin on ongelmia?

Tasa-arvoinen maailma ei ole pojilta pois, päinvastoin.

Sukupuolten tasa-arvo hyödyttää kuitenkin myös poikia. Tasa-arvoinen maailma ei ole pojilta pois, päinvastoin.

Ilman tiukkoja sukupuolirooleja pojalla on elämässään enemmän vaihtoehtoja ja toimintamalleja. Poika voi näyttää avoimesti tunteitaan ja osoittaa hellyyttään. Hänen ei tarvitse kasvaa vahvaksi perheenpääksi, joka tuo yksin leivän pöytään, kun tyttökin voi kouluttautua ja hankkia toimeentulon.

Kaikki perheessä hyötyvät, kun kotityöt ja vastuu lastenhoidosta jakautuvat tasaisesti. Tutkimusten mukaan isän läheisyys lisää lapsen empatiakykyä, oppimista ja koulusta suoriutumista. Se ehkäisee poikalasten rikollisuutta. Miehet, jotka osallistuvat täysivaltaisesti lastensa elämään, elävät myös muita miehiä pidempään. Heillä on muita miehiä vähemmän henkisiä ja fyysisiä ongelmia. Lisäksi miehet kokevat olevansa työssään tuottavampia ja elämässään onnellisempia.

Tasa-arvosta talouskasvua

Koska nykyisin poliittiset päätökset perustellaan usein taloudellisilla syillä, taloudenkin valossa isien vahva rooli kannattaa.

Jos naiset pystyisivät osallistumaan täysimääräisesti työmarkkinoille, bruttokansantuote nousisi Yhdysvalloissa viisi, Arabiemiraateissa 12 ja Egyptissä 34 prosenttia nykyisestä tasosta. Kun naisten osuus palkkatöistä kasvaa, maiden koko talouskehitys paranee, ilmenee YK:n väestörahaston UNFPAn vuosiraportista.

Somaliasta löytyy äärimmäinen esimerkki tasa-arvon hyödyistä miehille.

Synnytys voi olla silvotulle äidille hengenvaarallinen.

Jos tytön sukuelimet silvotaan, se vaikuttaa hänen tulevaan perheeseensä. Synnytys voi olla silvotulle äidille hengenvaarallinen. Sairaalahoidon kustannukset ovat monelle köyhälle perheelle ylivoimaiset. Moni sairaalassa ollut äiti kertoo miehensä myyneen perheen viimeiset vuohet matkakulujen kattamiseksi.

Myös avioelämä kärsii silpomisen seurauksena. Kun nainen ei halua kipujen takia seksiä, tilanne johtaa pahimmillaan riitoihin, jopa väkivaltaan.

Tasa-arvotyötä tehdään nykyään yhä enemmän yhdessä miesten kanssa niin Suomessa kuin kehitysmaissakin. Se on erinomainen uutinen, sillä tasa-arvosta hyötyvät kaikki sukupuoleen katsomatta.

TEKSTI MINTTU-MAARIA PARTANEN