Afrikan ei pidä joutua valitsemaan Euroopan ja Kiinan väliltä

Motolani Agbebi käsittelee tuoreessa väitöskirjassaan kiinalaisten yritysten roolia Afrikan kehityksessä.

Motolani Agbebi, kumpi on parempi kumppani Afrikalle, Kiina vai Eurooppa?

”Kysymykseen on mahdotonta vastata. Afrikka tarvitsee kumppaneita kaikkialta, sekä kehittyvistä talouksista että teollisuusmaista. Kaikilla kumppanuuksilla on jotain annettavaa Afrikalle. Kiina on edistänyt muiden muassa liikennettä, energiasektoria ja tietoliikennettä sekä pannut vauhtia orastavaan teollistumiseen. Euroopalla on omat vahvuutensa, kuten osaamisen ja instituutioiden kehittäminen. Afrikkaa ei pitäisi pakottaa valitsemaan näiden kahden väliltä.”

Eikö Afrikassa nähdä, että kiinalaiset ajavat vahvasti omia etujaan?

”Afrikan johtajat ymmärtävät kyllä, etteivät kiinalaiset yritykset toimi hyvää hyvyyttään. Vanhan stereotypian mukaan Kiina vie Afrikan luonnonvarat, eikä tuota pitkän aikavälin kehitystä. Tämä ei ole totta, koska Kiina luo toiminnallaan kehitystä Afrikkaan.

Afrikalla on vapaus valita, kenen kanssa se tekee bisnestä. Se vie kehitystä eteenpäin.

Eurooppalaiset sanovat myös, että Kiina ei ole kiinnostunut demokratiasta. Se on ihan hyvä pointti. Afrikan maiden ei tulisi seurata Kiinan hallintomallia. Mutta Afrikalla on vapaus ”valita, kenen kanssa se tekee bisnestä. Tämä vie kehitystä eteenpäin.”

Millaisissa tilanteissa kiinalaisista yrityksistä on eniten hyötyä Afrikan maille?

”Monikansalliset yritykset tekevät rahaa omistajilleen mutta myös siirtävät osaamistaan toimintamaihin ja luovat siellä työpaikkoja. Afrikan maiden saama hyöty riippuu paljolti niiden oman työvoiman määrästä ja koulutustasosta.”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että tietoliikenneyritys Huawei on turvallisuusriski. Onko se sitä myös Afrikassa?

”Afrikan maiden on syytä olla tarkkana kaikkien tietoliikenneyritysten suhteen, ei pelkästään Huawein. Mikä hyvänsä niistä saattaa rikkoa sääntöjä. Mutta riskit ovat myös hallittavissa, siksi esimerkiksi Saksa ja Britannia tekevät yhteistyötä Huawein kanssa.

Huawei ja ZTE ovat suuria toimijoita Afrikassa, koska ne ovat niin edullisia. Niiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä on vaikea luopua niin kauan, kun afrikkalaiset haluavat hyötyä uusimmasta tekniikasta, joka ei ole liian kallista.”

TEKSTI JUKKA ARONEN

KUVA EINO ANSIO

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.


Motolani Agbebi, 32

Työ Hallintotieteiden yliopisto-opettaja johtamisen ja talouden tiedekunnassa Tampereen yliopistossa

Ura Toiminut tutkijana Tampereen yliopistossa ja vierailevana tutkijana Manchesterin yliopistossa Britanniassa. Väitöskirja China-Africa Economic Engagement: Implications for Human Development Capital in Africa tarkastettiin maaliskuussa 2020

Koulutus Hallintotieteiden tohtori Tampereen yliopistosta vuonna 2020