Jukka Aronen

EIT: Heikko ilmastosääntely rikkoo ihmisoikeuksia

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT katsoi Sveitsin loukanneen ihmisoikeuksia, koska maalla ei ole riittävää kansallista lainsäädäntöä torjumaan ilmastonmuutosta.

Ranskan Strasbourgissa sijaitseva Euroopan ihmisoikeustuomioistuin teki huhtikuussa merkittävän linjauksen. Se katsoi Sveitsin hallituksen loukanneen ihmisoikeuksia, koska tämä ei ole saanut säädettyä riittävää kansallista lainsäädäntöä ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Tuomioistuimen mukaan Euroopan neuvoston jäsenmailla pitää olla pitkän aikavälin hiilineutraaliustavoite ja tälle määritellyt välietapit. Maiden on myös ryhdyttävä käytännön toimiin tavoitteen saavuttamiseksi sekä turvattava suuren yleisön tiedonsaanti edistysaskelista.

Helleaaltojen ennustetaan yleistyvän tulevina vuosina, ja suurimmassa vaarassa ovat vanhukset, vauvat ja kroonisista sairauksista kärsivät ihmiset.

Sveitsin tapaus sai alkunsa, kun noin 2 500 iäkästä sveitsiläistä naista valitti hallituksen vaarantavan heidän terveytensä. Valituksella oli vahva pohja, sillä esimerkiksi viime vuonna yli 60 000 eurooppalaista kuoli kuumuuteen. Helleaaltojen ennustetaan yleistyvän tulevina vuosina, ja suurimmassa vaarassa ovat vanhukset, vauvat ja kroonisista sairauksista kärsivät ihmiset.

Asiantuntijoiden mukaan päätöksellä on kauaskantoisia seurauksia. Se voi muun muassa toimia esimerkkinä muille vastaaville oikeudenkäynneille sekä Euroopassa että ympäri maailman.

Portugalilaisnuorten kanne hylättiin

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin hylkäsi samanaikaisesti kaksi muuta julkisuutta saanutta ilmastoaiheista kannetta.

Näistä ensimmäisessä vaadittiin Ranskan hallitusta tehostamaan ilmastotoimiaan. Kanteen oli nostanut pohjoisranskalaisen kunnan entinen pormestari, jonka mukaan kunta on vaarassa vajota mereen. Tuomioistuin hylkäsi tapauksen, koska pormestari ei enää asu kunnassa.

Toisessa, portugalilaisnuorten esittämässä kanteessa vaadittiin eurooppalaisia hallituksia täyttämään kansainväliset velvoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Nuoret olivat huolissaan muun muassa voimakkaista maastopaloista. Tämäkin kanne hylättiin, koska tapausta ei ollut vielä käsitelty portugalilaisissa tuomioistuimissa. Toisaalta portugalilaisten ei ole mahdollista nostaa kannetta muita maita vastaan.

Vaikka portugalilaisnuoret eivät saaneet omaa kannettaan käsittelyyn, he olivat tyytyväisiä EIT:n päätökseen sveitsiläisnaisten tapauksessa. Nuorten asianajaja Gerry Liston kutsui tuomioistuimen kantaa merkittäväksi The Guardian -lehden haastattelussa.

”Tuomioistuin katsoi, ettei Sveitsin ilmastopolitiikka nojaa tieteeseen. Samaa voi sanoa muistakin maista, sillä yhdenkään eurooppalaisen valtion ilmastopolitiikkaa ei ole linjattu niin, että se auttaisi välttämään 1,5 asteen lämpenemisen. Onkin selvää, että Sveitsi-päätös tarjoaa hyvän pohjan uusille kansallisille ilmasto-oikeudenkäynneille.”