Enemmistö maailman ihmistä on vailla sosiaaliturvaa

Sosiaaliturva on ihmisoikeus, jota nauttii vain alle puolet maailman väestöstä. Harvempi kuin joka kolmas ihminen saa tarpeen vaatiessa julkista taloudellista tukea vanhemmuuden, työttömyyden, sairauden ja vanhuuden aikana. Julkiset sosiaalimenot ovat erityisen pieniä Afrikan, Aasian ja Lähi-idän maissa. 

Lähde: World Social Protection Report 2017–2019. ILO, 2017.

Vain 45 prosenttia maailman ihmisistä kuuluu sosiaaliturvajärjestelmään, joka tarjoaa ainakin yhtä etuutta, kuten lapsilisää, vanhempain- rahaa, työmarkkinatukea tai vanhuuseläkettä. Luku kuvaa koronapandemiaa edeltävää aikaa.
Julkisten sosiaaliturvamenojen suhde eri valtioiden bruttokansantuotteeseen.

TEKSTI TIINA KIRKAS / GRAFIIKKA JUHO HIILIVIRTA