Jukka Aronen

Globaali huoli ilmaston lämpenemisestä kasvaa

Peräti 80 prosenttia maailman ihmisistä kannattaa nykyistä voimakkaampia ilmastonmuutoksen vastaisia toimia, kertoo laaja kansainvälinen kyselytutkimus.

YK:n kehitysohjelman UNDP:n teettämä maailmanlaajuinen kysely osoittaa, että selkeä enemmistö maailman ihmisistä haluaa nykyistä mittavampia ilmastotekoja. Kyselyä varten haastateltiin yli 73 000:ta ihmistä 77 maassa.

Hieman yli puolet, 53 prosenttia, kyselyyn osallistuneista ihmisistä sanoo kantavansa nyt enemmän huolta ilmastonmuutoksesta kuin edellisenä vuonna. Vain 15 prosenttia kertoo huoliensa vähentyneen.

Vähiten kehittyneiden maiden kansalaiset ovat jo joutuneet ottamaan ilmastonmuutoksen huomioon punnitessaan merkittäviä päätöksiään, kuten työn ja asuinpaikan valintaa.

Ilmastonmuutokseen liittyvää huolta on suhteellisen paljon vähiten kehittyneissä maissa. Taustalla vaikuttaa muun muassa se, että näiden maiden kansalaiset ovat jo joutuneet ottamaan ilmastonmuutoksen huomioon punnitessaan merkittäviä päätöksiään, kuten työn ja asuinpaikan valintaa.

Suurinta huolta koetaan merenpinnan nousun uhkaamalla pienellä saarivaltiolla Fijillä. Vähiten pelkoa esiintyy öljyntuottajamaassa Saudi-Arabiassa, jossa myös nähdään, että hallitus on tehnyt poikkeuksellisen paljon ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Suhteellisen vähäistä huolta kannetaan myös esimerkiksi Venäjällä ja Kiinassa.

Vähiten kehittyneet maat vaativat parempia ilmastotoimia

Peräti 80 prosenttia vastaajista haluaa, että ilmastotoimia vahvistettaisiin heidän omassa maassaan. Suurin piirtein sama osuus ihmisiä vaatii nykyistä parempaa suojaa sään ääri-ilmiöiltä.

Ilmastotoimien lisäämistä toivotaan etenkin alueilla, jotka ovat muita alttiimpia ilmaston lämpenemisen kielteisille vaikutuksille. Nykytilaan ollaan erityisen tyytymättömiä vähiten kehittyneissä maissa, joissa 89 prosenttia väestöstä kannattaa lisätoimia. Etiopiassa, Pakistanissa, Tansaniassa, Sri Lankassa ja Beninissä osuus nousee peräti 97 prosenttiin.

Suurimmissa fossiilisten polttoaineiden tuottajamaissa Yhdysvalloissa ja Venäjällä kiinnostus ilmastotoimia kohtaan on hieman laimeampaa ja lisätoimia haluavien osuus jää jonkin verran alemmaksi, 66 prosenttiin.

Myös korkeista kasvihuonekaasupäästöistä tunnetut maat Kiina ja Intia jäävät muutamalla prosenttiyksiköllä maailman keskiarvon alapuolelle. Kiinassa parempia ilmastotoimia peräänkuuluttaa 73 prosenttia vastaajista ja Intiassa 77 prosenttia.

Vaikka nämä suuren ilmastotaakan maat jäävät maailman keskiarvon alle, on niissäkin muutosta haluavan väestön osuus vähintään kahden kolmasosan luokkaa.

Tutkimukseen liittyvät haastattelut tehtiin puhelimitse syyskuun 2023 ja toukokuun 2024 välisenä aikana.