Hallå, finska firmor – bege er till Somalia!

Konsulten och Nokia-veteranen Yusuf M. Mubarak anser att finska firmor har goda chanser att få smaka på det gryende uppsvinget i Somalia. De första har redan aktiverat sig.

Somalias ekonomi har ännu inte kommit på fötter och såren efter det långa inbördeskriget blöder fortfarande. Internationella investerares intresse för landet har dock vaknat, det känsliga säkerhetsläget till trots.

Den sjunde november kom återigen en påminnelse om instabiliteten i landet, då 17 personer dödades i ett bombattentat mot ett hotell i Mogadishu.

Om återuppbyggnaden av Somalia kommer i gång ordentligt trots instabiliteten, står utländska investerare och företag inför ett business momentum, en ”först till kvarn”-situation. Konsulten Yusuf M. Mubarak, som arbetar med att främja handelsförbindelserna mellan Finland och Somalia, anser att de finska företagen gör klokt i att förbereda sig väl för de här utsikterna.

”Somalias återhämtning utgör en stor chans för finska företag”, säger Mubarak.

Som ingenjör till Nokia

Mubarak kom till Finland på 1990-talet bland de första somaliska asylsökandena. År 1997 sökte han och blev antagen till ingenjörsutbildningen vid Tekniska yrkeshögskolan i Helsingfors, det nuvarande Metropolia.

”Jag började på linjen för el- och informationsteknik. Jag blev färdig ingenjör 2001. Ett år före min examen sökte jag och fick jobb vid Nokia. Jag gjorde också mitt slutarbete för dem. Jag arbetade vid Nokia i 16 år.”

Mubarak lämnade Nokia 2016 för att börja främja handeln med Somalia. Han gjorde det först som ett kall och mest på frivillig bas som ordförande för Sällskapet Finland-Somalia, men så småningom blev det ett förvärvsarbete.

”Numera är jag konsult. Att främja handeln med Somalia är mitt huvudsakliga arbete. Jag har ännu inte egen firma, utan gör det som frilans- och projektarbete.”

Trög början

Till en början gick det trögt att främja handelsrelationerna mellan Finland och Somalia. Mubarak började föra fram idén första gången redan 2013.

”Idén att främja handelsförbindelserna mellan Finland och Somalia tog fart ordentligt efter min resa till Somalia 2013. Jag började driva idén tillsammans med forskaren Stephen Fox vid VTT.”

De två började kartlägga om det kunde gå att hitta firmor i Finland med intresse för samarbete med somaliska företag.

”Vi hade båda sett Somalias potential i fråga om att göra affärer. Somalia var då på väg ut i dagsljuset igen och landet höll på att lugna sig. Jag hade inte den minsta tvekan om att det inte skulle kunna ge upphov till goda affärspartnerskap.”

Kring 2013 började man i den offentliga debatten diskutera tanken att utvecklingssamarbete inte ska bestå av enbart biståndsprojekt, utan att man också borde koncentrera sig på att utveckla handelsrelationerna och på utvecklingsbanor som kommer den vägen.

Men även om det fanns potential i Somalia var det till en början svårt att få någon att intressera sig.

”Till en början hade vi svårt att hitta firmor som var intresserade att Somalia eller av handel med landet. Instabiliteten i området orsakade reservation. När man gör affärer räcker det inte med fred, det behövs också politisk stabilitet. Det fanns det inte.”

Paring av företag

Mubarak och Stephen Fox kontaktade handelspolitiska enheten och utvecklingspolitiska avdelningen vid utrikesministeriet samt Finnpartnership. De välkomnade tanken.

Tanken på att skapa ett samarbete med Finnpartnership och att arrangera den första ”matchmaking”-tillställningen föddes. Den gick ut på att sänka tröskeln för finska och somaliska företag att lära känna varandra och hitta en affärspartner.

Finnpartnership är ett program för affärspartnerskap som finansieras av utrikesministeriet.

“I augusti 2016 ordnades den första matchmaking-tillställningen. Alla hade en bra känsla efter den. Efter tillställningen kom vi överens om att hålla kontakt med företagen och lovade uppdatera tillställningen utgående från våra erfarenheter.”

I oktober 2017 ordnades nästa tillställning, och i december ännu en tredje. Vid den tredje sammankomsten grundades också Finnish–Somali Business Council, det vill säga Finska-somaliska handelskammaren.

Genombrottet har skett

I år tog det ekonomiska samarbetet mellan Finland och Somalia ytterligare ett kliv framåt i och med att Finnpartnership tog en större roll i sammanhanget. Matchmaking-tillställningen som arrangerades i september i höstas var större än den föregående. Även Somalias handels- och industriminister deltog i den.

”Somalia har mycket ett erbjuda finska företag. Det som intresserar Somalia i Finland är i synnerhet projekt för förnybar energi samt solenergi- och vindkraftslösningar. Vi behöver energi för att industrialisera vårt land och vi litar på finsk teknologi”, sade minister Mohammad Abdi Hayir vid tillställningen.

De mest lovande samarbetsinitiativen rör enligt Finnpartnership företag inom energi- och hälsovårdssektorn samt livsmedelslogistik. Yusuf M. Mubarak säger att alla villiga företag inte ens fick plats i programmet.

”Det här säger mycket om intressets omfattning”, säger han.

Risker måste hanteras

Även om businessriskerna i Somalia numera är mindre än förut, finns det ändå gott om dem och kräver en beredskap av företag som planerar verksamhet. Bara att resa till landet kräver särskilda avgiftsbelagda säkerhetsarrangemang. Även affärsmiljöerna är fullständigt annorlunda än i Finland.

För att riskerna ska gå bättre att hantera erbjuder Finnpartnership partnerskapsstöd för företagen. Affärsprojekt i Somalia beviljas största möjliga offentliga finansieringsandel. Yusuf M. Mubarak betonar den finska somaliska befolkningens betydelse i att främja såväl relationerna som företagsverksamheten mellan Finland och Somalia.

”Finland har en aktiv somalisk befolkning. Vi är omkring 20 000, av vilka de flesta är ungdomar. En finsk firma kan få hjälp av en sakkunnig person med somalisk bakgrund. Vi har sett att det här är en verkligt relevant faktor med tanke på helheten.”

TEXT ALEKSI VIENONEN
BILD LIISA TAKALA
ÖVERSÄTTNING DITTE KRONSTRÖM

Skribenten är frilansjournalist.


Yusuf M. Mubarak

  • UTBILDNING: Högre yrkeshögskoleexamen inom teknik 2017, ingenjörsexamen 2001.
  • ARBETE: Projektkoordinator och företagskonsult. Lång karriär vid Nokia, där har arbetade från början av 2000-talet till 2016.
  • FRITIDSINTRESSEN: Skriva, läsa, frivilligarbete i organisationer samt motion.