Jukka Aronen

Heikko verkkoyhteys vaikeutti köyhimpien sopeutumista pandemiaan

Nettiyhteyden laadulla oli kaiken kaikkiaan suuri merkitys koronasulkujen onnistumisessa, sanovat Maailmanpankin tutkijat.

Internet antaa tunnetusti ihmisille mahdollisuuden tehdä työtä, käyttää erilaisia palveluita ja pitää yhteyttä ystäviin kotoa käsin.

Antoiko internet-yhteys jonkinlaista etulyöntiasemaa koronapandemian aikana? Tätä kysyivät Maailmanpankin ja brittiläisen Greenwichin yliopiston tutkijat elokuussa julkaistussa tutkimuksessaan.

Tutkimuksen kohteeksi otettiin kolme Latinalaisen Amerikan maata: Ecuador, El Salvador ja Kolumbia.

Koska hitailla internet-yhteyksillä ei ole mahdollista käyttää kaikkia online-palveluita, tutkijoita kiinnosti erityisesti internet-yhteyden nopeuden, hinnan ja luotettavuuden vaikutus koronaeristyksen aikaiseen elämään.

Sosioekonomisilla tekijöillä oli suuri vaikutus siihen, miten ihmiset kykenivät noudattamaan hallituksen määräämiä liikkumisrajoituksia ja saamaan suojaa koronavirustartunnalta.

Varakkaat pystyivät noudattamaan sulkutiloja parhaiten

Kaikkien kolmen maan hallitukset määräsivät sulkutiloja ja liikkumisrajoitteita koronapandemian aikana. Yhteisöpalvelu Facebookin keräämien tietojen mukaan ihmisten liikkuvuus väheni kyseisissä maissa merkittävästi pandemian aikana. Sulkujen ollessa pahimmillaan maalis-huhtikuussa 2020 ecuadorilaisten ja elsalvadorilaisten liikkuminen väheni 64 prosentilla ja kolumbialaisten 53 prosentilla pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna.

Tutkimuksen tulokset kertovat suurista internet-palveluiden eroista sekä maiden välillä että yksittäisten maiden sisällä. Yhteydet olivat keskimäärin parempia tiivisti rakennetuilla kaupunkialueilla ja heikompia kaukaisella maaseudulla. Esimerkiksi Kolumbian pääkaupungin Bogotan ympäristössä internet-nopeudet olivat 13 kertaa nopeammat kuin heikoimmalla alueella.

Tutkijoiden mukaan sosioekonomisilla tekijöillä oli suuri vaikutus siihen, miten ihmiset kykenivät noudattamaan hallituksen määräämiä liikkumisrajoituksia ja myös saamaan suojaa koronavirustartunnalta. Varakkaammat, tiiviisti rakennetuilla alueilla asuvat ihmiset liikkuivat muita vähemmän kaikissa kolmessa maassa.

Myös laadukas internet-yhteys helpotti liikkumisrajoitusten noudattamista. Sen avulla ihmiset välttivät ihmiskontakteja ja pystyivät käyttämään online-palveluita.

Tutkijat pitävät nopean internet-yhteyden tuomista haavoittuvimpien kansanosien pariin tärkeänä toimenpiteenä koronaviruksen tapaisiin katastrofeihin sopeuduttaessa. He painottavat, että internet-yhteydessä on oleellista huomioida myös luotettavuus ja edullinen hinta.