Mervi Itkonen/KaskasMedia

Ilmastoaktivisti Patricia Kombo: ”Tietoa ilmastonmuutoksesta on riittävästi, nyt on toiminnan aika”

PaTree Iniative -järjestön perustaja Patricia Kombo on nähnyt ilmastonmuutoksen vaikutukset kotimaassaan Keniassa. Järjestö kouluttaa Keniassa uutta, ilmastotietoista sukupolvea.

Mikä sai sinut ryhtymään ilmastoaktivistiksi?

”En sano itseäni ilmastoaktivistiksi, vaan muutoksentekijäksi. Aloitin vuonna 2019, kun kotimaani Kenia kärsi kovasta kuivuudesta. Työskentelin vapaaehtoisena erään järjestön kautta. Silloin näin, miten ilmastonmuutos vaikuttaa paikallisen yhteisön, erityisesti naisten ja lasten, elämään. 

Perustin PaTree Iniative -järjestön vuonna 2020. Järjestön tarkoituksena on antaa ääni nuorille ja kouluttaa heitä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä siihen sopeutumisessa. Aloitimme ruohonjuuritason toiminnalla, kuten puiden istuttamisella. 

Nyt opetamme erityisesti naisia ja lapsia ilmastolukutaidossa. Järjestössä työskentelee tällä hetkellä seitsemän ihmistä, ja teemme yhteistyötä 50 koulun kanssa.”

Mikä sinua motivoi ilmastotyössä?

”Haluan, että lapsillani on parempi tulevaisuus ja elinkelpoinen planeetta. Jos emme opeta lapsiamme ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta, jätämme maailman sukupolvelle, joka ei piittaa ilmastosta ja jatkaa sen tuhoamista.

Ilmastonmuutos on myös ihmisoikeuskysymys. Emme voi puuttua eriarvoisuuteen, ellemme tunnista ongelmien juurisyitä. Siksi on tärkeää tarjota lapsille ja nuorille työkaluja ja rohkeutta puuttua ilmastonmuutokseen.”

Miten ilmastonmuutos näkyy Keniassa?

”Ilmastonmuutos näkyy etenkin lisääntyneenä kuivuutena. Helleaallot ovat johtaneet heinäsirkkaparvien määrän kasvuun. Myös tulvien määrä on lisääntynyt. Maaseudulla on koettu lumisateita, joita Keniassa ei tavallisesti ole ollut.”

Mitä pitää tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi paikallisesti ja globaalisti?

”Hallitusten ja päättäjien tulisi siirtyä keskusteluista toimintaan ja alkaa toteuttaa ilmastotoimia ruohonjuuritasolla. Tietoisuutta lisäämällä ja ihmisiä kouluttamalla voimme tuoda konferenssien ulkopuolelle: ihmisille, jotka elävät ilmastonmuutoksen vaikutusten keskellä. 

Alkuperäiskansoilla on paljon paikallistuntemusta  ja käytäntöjä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, mutta he eivät pääse konferensseihin.  Mielestäni kokouksia on pidetty tarpeeksi – nyt on toiminnan aika. 

Mitä ilmasto-oikeudenmukaisuus merkitsee sinulle?

”Niiden, jotka ovat vastuussa ilmastolle aiheutetuista vahingoista, tulisi myös maksaa vahinkojen korjaamisesta. Ilmasto-oikeudenmukaisuudessa ei ole kyse vain päästöistä, vaan myös siitä miten maata käytetään. 

Osa yhteisöistä Keniassa kärsii ilmastonmuutoksen vaikutuksista, koska muissa maissa on aiheutettu vahinkoa. Näillä mailla on velvollisuus kompensoida aiheuttamiaan vahinkoja ilmastorahoituksen avulla.” 

Patricia Kombo on kenialainen ilmastovaikuttaja, joka tunnetaan erityisesti puidenistuttamisprojekteistaan ja työstään merten saastumisen ehkäisemiseksi. Hän on perustanut PaTree Initiative -järjestön. Vuonna 2021 hänet nimettiin YK:n aavikoitumisen vastaisen puitesopimuksen (UNCCD) ”Maan sankariksi”.

Kombo osallistuu etäyhteydellä sunnuntaina 29.5. klo 13–13.30 ulkoministeriön järjestämään Ilmastokriisi ratkaistaan yhdessä -keskusteluun Maailma kylässä -festivaaleilla.