Mervi Itkonen/KaskasMedia

Ilmastotutkija Izidine Pinto: ”Epätasa-arvon ja köyhyyden vähentäminen auttaa varautumaan ilmastonmuutokseen”

Mosambikilainen ilmastotutkija Izidine Pinto tunnetaan yhtenä ilmastopaneeli IPCC:n ilmastoraporttien kirjoittajista. Pinto toivoo paikallisten yhteisöjen kuuntelemista ilmastotyössä.

Olet tunnettu ilmasto- ja ilmakehätutkija. Millainen rooli ilmastotieteellä on päätöksenteossa ja ilmastopolitiikassa?

”Ilmastotieteellä on valtava merkitys valtioiden ja uusien teknologioiden kehitykselle sekä köyhyyden torjumisessa. Useat Afrikan maat, mukaan lukien Mosambik, ovat ilmastotutkimuksen suhteen kuitenkin huonossa asemassa, koska tutkimusrahoitusta ei ole riittävästi.

Ilmastotutkimukselle kohdennettu rahoitus auttaisi ennustamaan  sääilmiöitä ajoissa ja nykyistä tarkemmin. Tämä auttaisi ehkäisemään ja hillitsemään ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden vaikutuksia.”

Miten ilmastonmuutos näkyy Mosambikissa?

”Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöistä on tullut entistä säännöllisempiä ja voimakkaampia. Viime aikoina alueella on koettu trooppisia hirmumyrskyjä. 

Vuoden ensimmäinen trooppinen hirmumyrsky Ana vaikutti Madagaskarilla, Mosambikissa ja Malawissa. Hiljattain tehty tutkimus osoittaa, että hirmumyrsky ja rankkasateet olivat osaltaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia.” 

Mitä Mosambikissa on jo tehty ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseksi? 

”Mosambikin hallitus on rahoittanut esimerkiksi varoitusjärjestelmiä. Mosambikin katastrofinhallintainstituutti (INGC) hyödyntää tuotettua säätietoa ja välittää sitä paikallisyhteisöille. Tämä mahdollistaa hirmumyrskyihin ja tulviin varautumisen sekä ihmisten evakuoimisen ajoissa.”

Mitä tulisi mielestäsi tehdä?

”Emme voi pysäyttää ilmastonmuutosta, elleivät kaikki maat yhdessä sitoudu hillitsemään ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä globaalisti. Vain siten olisi mahdollista päästä Pariisin ilmastosopimuksessa sovittuun alle 1,5 asteen tavoitteeseen.

Valtioiden ja hallitusten tulee vähentää vaarassa olevien ihmisten haavoittuvuutta alueilla, joilla ilmastonmuutos vaikuttaa. Lisäksi tulee parantaa hallintoa. Vaikka maassa olisi paras mahdollinen infrastruktuuri, heikko hallinto tekee siitä hyödyttömän. 

Köyhyyttä ja epätasa-arvoa vähentämällä vähennetään myös ihmisten haavoittuvuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksille.”

Millainen rooli kehitysyhteistyöllä on ilmastonmuutoksen hillitsemisessä?

”Näen yhteistyön hyvänä asiana. Onnistunut yhteistyö ei voi kuitenkaan toimia siten, että joku kertoo paikallisille, mitä heidän pitäisi tehdä. Parempi keino on kysyä paikallisilta ihmisiltä, millaisia ongelmia heillä on ja miten niitä tulisi ratkaista. 

Paikallisilla on usein jo ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, mutta ei välttämättä resursseja toteuttaa ratkaisuja käytännössä. Paras ratkaisu ei aina ole teknologia tai suuren padon rakentaminen, vaan ratkaisut voivat perustua esimerkiksi ympäröivään luontoon. Ratkaisujen toteuttamiseen tarvitaan yhteistyötä.”

Izidine Pinto on mosambikilainen ilmastotutkija Climate System Analysis Groupissa (CSAG) ja tekninen neuvonantaja Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun ilmastokeskuksessa. Pinto on väitellyt tohtoriksi ilmakehätieteestä Kapkaupungin yliopistosta ja keskittyy tutkimuksessaan sään ääri-ilmiöihin. 

Hänet tunnetaan hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n ilmastoraportin kuudennen osan pääkirjoittajana. Raportti käsittelee tuoreinta ymmärrystä ilmastojärjestelmästä ja ilmastonmuutoksesta sekä kokoaa yhteen ilmastotieteen viimeisimmät edistysaskeleet.

Pinto osallistuu etäyhteydellä sunnuntaina 29.5. klo 13–13.30 ulkoministeriön järjestämään Ilmastokriisi ratkaistaan yhdessä -keskusteluun Maailma kylässä -festivaaleilla.