Jukka Aronen

Intiassa on pian eniten ihmisiä maailmassa

Maapallon väestö saavuttaa lakipisteensä vuonna 2080, YK arvioi.

YK ennustaa, että Intiasta tulee ensi vuoden kuluessa maailman väkirikkain maa. Vielä tänä vuonna Intia on Kiinan kanssa tasoissa: kummassakin maassa asuu noin 1,4 miljardia ihmistä.

Maailman väestömäärä rikkoo 8,0 miljardin rajan 15. marraskuuta 2022 ja saavuttaa lakipisteensä eli 10,4 miljardin tason vuonna 2080. Lakipisteessä ollaan aina vuoteen 2100 saakka.

Yli puolet globaalista väestönkasvusta keskittyy kahdeksaan maahan: Egyptiin, Etiopiaan, Filippiineihin, Intiaan, Kongon demokraattiseen tasavaltaan, Nigeriaan, Pakistaniin ja Tansaniaan.

Yli puolet globaalista väestönkasvusta keskittyy kahdeksaan maahan: Egyptiin, Etiopiaan, Filippiineihin, Intiaan, Kongon demokraattiseen tasavaltaan, Nigeriaan, Pakistaniin ja Tansaniaan.

Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa väestöjen ennustetaan jatkavan kasvuaan vielä vuoden 2100 jälkeenkin. Nämä maat vastaavat yli puolesta maapallon väestönlisäyksestä vuoteen 2050 mennessä.

Sen sijaan Eurooppa, Pohjois-Amerikka, osa Aasiaa ja Latinalainen Amerikka saavuttavat väestöjensä lakipisteet jo ennen vuotta 2100.

Hedelmällisyysluku on puolittunut

Väestönkasvun nopeus on suoraan yhteydessä hedelmällisyyslukuun eli siihen, kuinka monta lasta naisten odotetaan keskimäärin synnyttävän elinaikanaan. Mitä korkeampi hedelmällisyysluku on, sitä nopeammin väestö kasvaa.

Globaali hedelmällisyysluku on puolittunut noin 5:stä 2,3:een vuosina 1950–2021. Luvun ennustetaan laskevan vuosisadan puoliväliin tultaessa 2,1:een, jolloin väestö ei enää kasva, mutta ei myöskään supistu.

Vaikka hedelmällisyysluku saataisiin tiputettua välittömästi 2,0:aan, vuodelle 2050 asetetusta väestöennusteesta toteutuisi suurin osa. Tämä johtuu maailman nuoresta ikärakenteesta, joka muuttuu hyvin hitaasti.

Väestönkasvuun vaikuttaa myös ihmisen pidentynyt elinikä. Globaali elinajanodote vuonna 2019 syntyneille tytöille oli 73,8 vuotta ja pojille 68,4 vuotta. Luku on noussut yhdeksällä vuodella sitten vuoden 1990.

Maailma ikääntyy

Kun hedelmällisyysluku laskee ja väestönkasvu hidastuu, nuoren väestönosan suhteellinen osuus pienenee ja väestön keski-ikä nousee.

Vuonna 2050 yli 64-vuotiaita on yli kaksinkertainen määrä alle 5-vuotiaisiin verrattuna. Vaikka naiset elävät miehiä kauemmin, heidän osuutensa kaikista yli 64-vuotiaista laskee hienoisesti nykyisestä 55,7 prosentista 54,5 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä.

Kun väestö ikääntyy, työikäisten määrä supistuu suhteessa eläkeikäisiin. Joissain maissa ikärakennetta on pystytty muokkaamaan edullisemmaksi siirtolaisuudella.

YK:n mukaan erityisesti korkean tulotason maat kasvattavat tulevien vuosikymmenten aikana väestöjään ainoastaan maahanmuutolla.

Lue lisää: Miten nopeasti Afrikan väestö kasvaa ja onko se ongelma? Viisi vastausta 

Lue lisää: Afrikassa väestönkasvu haastaa ruoantuotannon