Journalisten som måltavla

Journalisters arbete hindras inte längre genom lagstiftning utan med psykiskt och fysiskt våld och genom att ta över massmedier.

När vi får utländska gäster till Opinionsnämnden för massmedier kan det som varit tänkt som en inledande lättsam pratstund få en vändning som gör en stum.

Så gick det senast vid mötet med generalsekreteraren för Somalias journalistförbund. När jag frågade hur det här med reglering har ordnats hos dem, höll han ett kort föredrag om vad man gör när en journalist blir anhållen. Handlar det om polisens förvar går det ofta att få ut journalisten redan på några dagar. Att förhandla med militären kan däremot ta upp till några veckor.

”Terroristgrupperna är värst. Om en journalist blir bortförd av terrorister är det svårt att göra något alls. De håller sina fångar hur länge som helst och ibland dödar de dem också.”

”Terroristgrupperna är värst. Om en journalist blir bortförd av terrorister är det svårt att göra något alls. De håller sina fångar hur länge som helst och ibland dödar de dem också”, sammanfattade han.

Jag hade svårt att hitta ord.

HOS OSS HAR JOURNALISTER inte blivit mördade på flera tiotals år. Finlands pressfrihet har blivit ett varumärke som man kommer för att förundra sig över också från länder långt härifån. Som ordförande för ONM har jag fått rutin när det gäller att förklara för yttrandefrihetsturisterma på vilket sätt självreglering skapar pressfrihet.

Mekanismen är den här: när journalisterna frivilligt övervakar sin egen verksamhet har staten inte behov av att ingripa i den. Som följd är den lagstiftning som rör mediesektorn liberal.

Vi har alltså vant oss att tänka på pressfriheten ur ett lagperspektiv. Ordet är fritt om landet saknar censurlagar.

Det här tänkandet verkar dock har blivit gammalmodigt. Mekanismerna som begränsar pressens frihet har förändrats. Journalisters arbete hindras inte längre genom lagstiftning utan med psyksikt och fysiskt våld och genom att ta över massmedier.

Populistiska politiker piskar upp hat mot journalister och ord övergår i handling i såväl söder som norr. Enligt organisationen Journalister utan gränser mördades 66 journalister på grund av sitt arbete 2018.

Det är fler än någonsin.

Såväl indiska hindunationalisters som den amerikanska presidenten Donald Trumps kommentarer har skapat en journalistfientlig atmosfär som gett impulser till dödshot och mord.

Ännu för några år sedan kunde journalisten höja sin säkerhet i krissituationer genom att vifta med presskortet. Numera kan det göra journalisten till måltavla.

Ännu för några år sedan kunde journalisten höja sin säkerhet i krissituationer genom att vifta med presskortet. Numera kan det göra journalisten till måltavla. I Frankrike gav sig gulvästarna som demonstrerande för knappt ett år sedan på mediefolk som bar pressvästar.

Att skymfa och hota journalister i sociala medier har också i Finland tagit så grova former att följden blir självcensur. Journalisterna drar sig för att behandla ämnen som oundvikligen leder till en skitstorm. Näthatet mot unga journalister som är kvinnor eller hör till en minoritet kan få dem att ompröva sitt yrkesval.

EN ANNAN GLOBAL EPIDEMI är att ta över medier.

Medier världen över är i ekonomiska svårigheter då Facebook och Google har slukat deras reklamintäkter. Tidningar och tv-kanaler är lätta att tysta ner genom att köpa upp dem för en spottstyver. Den här metoden utnyttjas också av regeringar, för det ser prydligare ut att köpa medier än att stifta censurlagar. De mest kända exemplen kommer från Ungern, Bulgarien och Serbien.

Även det här är ett fenomen som finländarna inte ska förhålla sig blåögt till. Också hos oss ger mediernas ekonomiska svårigheter åtminstone en möjlighet till politiskt motiverade övertaganden.

Spelet är dock inte förlorat. Från Somalia hörs goda nyheter.

Spelet är dock inte förlorat. Från Somalia hörs goda nyheter. Landets journalistförbund publicerade sina egna Journalistregler i somras. Förbundet siktar också på att inrätta ett medieråd i stil med ONM i landet.

Det är där det börjar. Mediernas frihet är åtminstone lättare att försvara då journalisterna själva först säkerställer att journalismen är självständig och tillförlitlig.

TEXT ELINA GRUNDSTRÖM

ÖVERSÄTTNING DITTE GRUNDSTRÖM

Skribenten är ordförande för Opinionsnämnden för massmedier.