Kamomilla Ilmonen oppi kansainvälisten sopimusten sanavalintojen tärkeydestä

YK-pesti tutustutti myös seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien toteutuksen käytäntöihin Namibiassa ja Indonesiassa.

”Työskentelin Väestöliiton kehityspolitiikan asiantuntijana Helsingissä. Halusin tutustua YK:n väestörahastoon UNFPAan, jotta ymmärtäisin, millaista on työ SRHR:n eli seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien parissa kehittyvissä maissa.

Aloitin Namibian maatoimistossa, josta vaihdoin Indonesiaan.

Namibiassa vastasin UNFPAn maaohjelman Nuorten tieto ja osaaminen -kokonaisuudesta, ja siinä erityisesti seksuaalikasvatuksesta. Laadin opetus- ja nuorisoministeriöiden kanssa vuosisuunnitelman siitä, miten seksuaalikasvatusta edistetään kouluissa.

Indonesiassa johdin UNFPAn lippulaivahanketta, joka keskittyi äitiysterveyteen, nuorten seksuaalikasvatukseen sekä sukupuolittuneen väkivallan ehkäisyyn, kuten tyttöjen ja naisten silpomisen vastaiseen työhön.

Sana kokonaisvaltainen on tärkeä, koska se puolustaa yksilönvapautta ja ihmisoikeuksia.

UNFPASSA puhutaan laaja-alaisesti kokonaisvaltaisesta seksuaalikasvatuksesta, koska termi kattaa hyvinvoinnin ja terveyden lisäksi sensitiiviset aiheet, kuten abortin sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt.

Sana kokonaisvaltainen on tärkeä, koska se puolustaa yksilönvapautta ja ihmisoikeuksia.

Kun aloitin Namibiassa, seksuaalisuus oli hyväksytty sana. Arvot olivat tosin muuttumassa, sillä yhdysvaltalaiset uskonnolliset konservatiivit olivat käännyttäneet afrikkalaisia politiikkoja. Heille oli iskostettu, että seksuaalikasvatus kannustaa seksiin ja sukupuolivähemmistöistä puhuminen rohkaisee homouteen tai transsukupuolisuuteen. Tämä kulminoitui eteläisen ja itäisen Afrikan ministerien sitoumuksessa, joka oli laadittu edistämään nuorten seksuaaliterveyttä ja -kasvatusta. Sitoumus oli vuodelta 2013, ja sitä oltiin uudistamassa vuoteen 2030 asti.

Useat sitoumuksen maat vastustivat sanaa kokonaisvaltainen. Niin myös Namibia, jonka mukaan seksuaalisuus oli yhtäkkiä ongelmallinen sana.

Siirryin Indonesiaan. Sitoumus uusittiin vuonna 2021, ja siinä termi kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus ja nuorisoystävälliset seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut vaihtui nuorten koulutukseen, terveyteen ja hyvinvointiin.

INDONESIA on väkiluvultaan maailman suurin muslimienemmistöinen maa, jossa islamilainen konservatismi on lujittanut jalansijaansa. Kun aloitin työni, UNFPAn uusi maaohjelma jätettiin Indonesian ulkoministeriölle hyväksyttäväksi.

Lopputulema oli, että termi SRHR lyhentyi SRH:ksi eli seksuaali- ja lisääntymisterveydeksi ja lisääntymisoikeudeksi. Sana seksuaalioikeudet jäi pois. Se oli odotettavissa, sillä pidempi termi SRHR esiintyi viimeksi Indonesian vuosien 2011–2015 maaohjelmassa.

Ja mitä opin tästä kaikesta?

Ainakin sen, kuinka tärkeitä sanat ovat. Niistä on pidettävä kiinni, sillä vain sanojen avulla päättäjiä voidaan asettaa vastuuseen siitä, että käytännön työ onnistuu ja rahoitusta on saatavilla.”

Lue lisää: Veera Ketonen oppi Ugandassa, kuinka vaikeaa on oppia tiedon soveltamista

Lue lisää: Julian Blom oppi avustustyössä huolehtimaan myös itsestään


Kamomilla Ilmonen, 34

Koulutus Valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta vuonna 2016

Työskenteli Apulaisasiantuntijana YK:n väestörahaston UNFPAn Namibian ja Indonesian maatoimistoissa vuosina 2019–2022. Työhön sisältyi kuukausi päämajassa New Yorkissa

Jatkoi Väestöliiton kehityspolitiikan asiantuntijana Helsingissä

Tutustui Indonesiassa Gojek-mobiilisovellukseen, jolla voi esimerkiksi maksaa ja lähettää paketteja sekä tilata ruokaa, kyydin tai jopa hierojan kotiinsa. Katso http://www.gojek.io/