Koodit auki kehitykselle

Tansanialaiset start up -yrittäjät kehittävät liikeideoitaan Suomen tuella.
 

Tansanialainen Japhet Mnyette, 27, istuu ilmastoidussa innovaatiotilassa Dar es Salaamin suurkaupungissa. Hän opiskelee tietotekniikkaa. Nyt hän kehittelee ohjelmistoa, joka vähentää kännykän käyttökustannuksia.

”Kaikilla on kännykät, mutta niiden käyttäminen on kallista”, hän toteaa.

Joka kolmas tansanialainen elää noin eurolla päivässä eli äärimmäisessä köyhyydessä, mutta kännykän omistaa jo joka toinen asukas. Yhteydenpito on maaseudullakin tärkeää.

”Tavoitteenani on, että ihmiset voisivat kommunikoida mahdollisimman pienin kustannuksin ja ostaa ja myydä tuotteitaan ilman välikäsiä.”

Moni nuorten liikeidea tähtää olojen kohentamiseen Tansaniassa.

Mnyetten työskentelytila on osa Suomen rahoittamaa Tansanian tieto- ja viestintäalan kehityshanketta TANZICTia. Kymmenet nuoret start up -yrittäjät hänen ympärillään naputtelevat tietokoneitaan.

TANZICTin tukemaa innovaatiotilaa hyödyntää lähes 900 käyttäjää. Yhdeksän kymmenestä on miehiä, mutta naisten osuutta on tarkoitus lisätä.
TANZICTin tukemaa innovaatiotilaa hyödyntää lähes 900 käyttäjää. Yhdeksän kymmenestä on miehiä, mutta naisten osuutta on tarkoitus lisätä.

Nuorten liikeideoista moni tähtää olojen kohentamiseen kotimaassa, erityisesti syrjäseutujen pienissä kylissä. Tietoyhteiskunnan rakentaminen alkaa juuri maaseudun asukkaiden koulutuksesta.

”Tietoyhteiskunta on ihmisten oikeus ja kyky käyttää tietoa sekä hyödyntää teknologioita”, TANZICTin johtaja Kristiina Lähde määrittelee.

”Merkittävällä osalla liikeideoista on vahva sosiaalinen näkökulma.”

Rahoitusta innovaatioille

Innovaatiotilan suosio kasvoi nopeasti, ja käyttäjien määrää oli rajoitettava. Nykyisin rekisteröityjä käyttäjiä on lähes 900. He ovat nuoria aikuisia, joista valtaosalla on alempi korkeakoulututkinto.

Innovaatiotilassa he voivat verkostoitua, kouluttautua ja saada neuvoja. Osa heistä ohjataan yrityshautomo-ohjelmiin, joissa he voivat kehittää ja toteuttaa liikeideaansa.

TANZICTissa on tehty muutakin. Maahan on perustettu kuusi living labia eli avointa yhteistyötilaa, jotka toimivat yhteisönsä ehdoilla. Esimerkiksi kyläläiset voivat itse kehittää ratkaisuja asioihin, jotka he kokevat tärkeiksi.

Lisäksi naisten yrittäjyyttä tuetaan FEMTANZ-projektilla.

Tansaniaan on myös perustettu innovaatiorahasto, josta on myönnetty 16 siemenrahoitusta lupaaville tietotekniikan innovaatioille. Ensimmäinen luonnos Suomen tukemasta kansallisesta tieto- ja viestintäteknologiapolitiikasta on arvioitavana.

Suomi aloitti ensimmäisen tietoyhteiskuntakehitystä tukevan kehitysyhteistyöhankkeensa Etelä-Afrikassa 2000-luvun alussa. Nykyisin Suomi tukee alaa kumppanimaissaan Tansaniassa, Mosambikissa ja Vietnamissa.

TEKSTI OONA RAUTIAINEN JA HEIDI HÖÖK

KUVA HEIDI HÖÖK

Kirjoittajat ovat vapaita toimittajia.

 

Tietoyhteiskunta ja tieto- ja viestintäteknologia-alan kehityshanke Tansaniassa (TANZICT)

* Suomen ja Tansanian viestintä-, tiede- ja teknologiaministeriön kumppanuusprojekti.

* Suomi rahoittaa yhteensä 5,8 miljoonalla eurolla vuosina 2011–2014.

* Tavoitteena vahvistaa Tansanian tietoyhteiskuntaa ja siitä vastaavaa ministeriötä sekä tukea paikallisia yrittäjiä ja kehittää yrittäjyyttä.

* Yhteistyötä muiden muassa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemian, Tampereen yliopiston, Aalto-yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.