Maailman isät, pitäkää huolta!

Mitä yhteistä on Chadilla, Malilla, Myanmarilla ja Ecuadorilla? Toisin kuin esimerkiksi Yhdysvallat, nämä valtiot tarjoavat isille lakisääteisen oikeuden pitää isyysvapaata. Isänpäivää juhlitaan eri puolilla maailmaa pitkin vuotta, mutta Suomessa isiä juhlitaan marraskuun toisena sunnuntaina.

Isät vaikuttavat lastensa elämään kaikkialla. Perhe pyöritti yritystään yhteisvoimin Yangonissa, Myanmarissa. 

Isyydestä sekä isien roolista ja merkityksestä puhutaan enemmän kuin koskaan. Se on hyvä, sillä lastensa elämässä läsnä olevista isistä hyötyvät tutkitusti sekä lapset, äidit että miehet itse. Samaan aikaan kun lähes kaikissa maissa naisilla on jonkinlainen mahdollisuus äitiysvapaaseen, vain 92 valtiota tarjoaa vapaata isille. Puolella näistä maista isyysvapaa kestää alle kolme viikkoa.

Onnellisia, tuotteliaita isiä

State of the World’s Fathers -raportti tarkasteli, millaisena isyys näyttäytyy eri puolilla maailmaa. Maasta riippuen naiset käyttävät edelleen 2‒10 kertaa miehiä enemmän aikaa lastenhoitoon. Ero on edelleen olemassa, vaikka tänä päivänä naiset vastaavat 40-prosenttisesti virallisesta työvoimasta. Yhdessäkään maassa miehet ja pojat eivät ota tasavertaisesti vastuuta kotitöistä ja lastenhoidosta naisten ja tyttöjen kanssa. Lapset menettävät yhtälössä elämäänsä täysillä osallistuvan isän. Tutkimusten mukaan isien läheisyys lisää lasten empatiakykyä, oppimista ja koulusta suoriutumista. Se myös ehkäisee poikalasten rikollisuutta. Miehet, jotka osallistuvat täysivaltaisesti ja lapsiystävällisesti lastensa elämään, elävät muita miehiä pidempään. Heillä on myös vähemmän henkisiä ja fyysisiä ongelmia. Miehet kokevat olevansa töissään tuottavampia ja elämässään onnellisimpia.

Koska nykyisin kaikki poliittiset päätökset pitää perustella taloudellisilla syillä, taloudenkin valossa isien vahva rooli kannattaa. Jos naiset pystyisivät osallistumaan täysimääräisesti työmarkkinoille, bruttokansantuotteet nousisivat arvioiden mukaan Yhdysvalloissa viisi prosenttia, Arabiemiraateissa 12 prosenttia ja Egyptissä 34 prosenttia. Kansainvälisesti naiset ansaitsevat 24 prosenttia miehiä vähemmän. Suurin selittävä syy erolle on naisten suurempi vastuu kotitöistä.

Isä vietti aikaansa tyttäriensä kanssa Vietnamissa.

Väkivallattomuutta ja haluttuja lapsia

Kehitysmaiden isyyttä tutkittaessa kurittaminen korostui länsimaita enemmän. Matalan ja keskitulon maissa kolme neljästä 2‒14-vuotiaasta lapsesta on kohdannut fyysistä tai henkistä kurittamista kotona. Esimerkiksi Irakissa, Egyptissä ja Jemenissä vain reilut 20 prosenttia miehistä oli samaa mieltä väitteen kanssa: ”ei ole koskaan oikeutettua lyödä lasta”. Samoissa maissa lähes 90 prosenttia lapsista ilmoitti kohdanneensa fyysistä tai henkistä väkivaltaa.

Kun lapset ovat haluttuja, miehet osallistuvat todennäköisimmin heidän elämäänsä. Samaan aikaan ehkäisyvälineiden saatavuus matalan tulotason maissa on yhä heikkoa. Esimerkiksi Afrikan maissa yli 70 prosenttia isistä kertoi, ettei heillä ole kumppaninsa kanssa käytössään minkäänlaista ehkäisyä. Myös miesten asenteet jarruttavat ehkäisyn käyttöä. Noin 40 prosenttia miehistä muun muassa Lesothossa, Indonesiassa ja Bangladeshissa olivat sitä mieltä, että ehkäisy kuuluu naisille eikä miesten tarvitse huolehtia siitä. Naiset vastaavatkin 75-prosenttisesti ehkäisyvälineiden käytöstä, kun niitä on ylipäätään tarjolla.

Hyvä uutinen kaikille maailman isille on, ettei miehillä ole koskaan aiemmin ollut yhtä paljon mahdollisuuksia päättää, millaisia isiä he haluavat lapsilleen olla. Myös yhteiskunnat alkavat nähdä isien merkityksen perheille. Hitaasti tämä alkaa näkyä myös poliittisissa päätöksissä. Isät, pitäkää siis lapsistanne huolta ympäri maailmaa.

Hyvää isänpäivää!