Säälliset työolot kuuluvat kaikille

Kestävä kehitys vaatii työntekijöiden aseman parantamista, sanoo Palvelualojen maailmanliiton pääsihteeri Philip Jennings.

Philip Jennings, täystyöllisyyttä ja säällisiä työoloja kaavaillaan yhdeksi vuoden 2015 jälkeisen kestävän kehityksen tavoitteista. Miksi se on tärkeää?

”Emme saavuta kestävää kehitystä ilman säällisiä työoloja. Se taas edellyttää vahvoja työmarkkinaosapuolia, kollektiivista sopimusjärjestelmää ja vähimmäispalkkaa. Myös työtä tekevien ihmisten taloudellista asemaa on parannettava, jotta köyhyys poistuisi.”

Valtaosa afrikkalaisista hankkii elantonsa epäviralliselta sektorilta tai maataloudesta. Mitä annettavaa ammattiyhdistysliikkeellä on afrikkalaisille?

”Ammattiyhdistysliike rakentaa siltaa epäviralliselta sektorilta viralliselle sektorille. Kannustamme epävirallisen sektorin työntekijöitä järjestäytymään, jotta he voisivat työllistyä viralliselle sektorille.

”Työmarkkinoiden merkitys Afrikan kehitykselle korostuu entisestään.”

Seuraavan 25 vuoden kuluessa Afrikan väestö kasvaa 1,5 miljardiin. Enemmistö työvoimasta on alle 25-vuotiaita. Työmarkkinoiden merkitys Afrikan kehitykselle korostuu entisestään.”

Miksi suomalaisten työntekijöiden pitäisi kantaa huolta afrikkalaisten tai aasialaisten työntekijöiden oikeuksista?

”Maailman työntekijät kuuntelevat samaa sävelmää: pitää säästää ja leikata, ammattiyhdistysliikettä ja kollektiivisia sopimuksia ei tarvita, työntekijät ja sosiaaliturva maksavat liikaa. Tehtäväni on saada myös suomalaiset palvelualojen työntekijät kokemaan, että he ovat osa yhteistä globaalia taistelua. YK:ssa korostan työelämäkysymyksiä, Euroopassa vaadin loppua säästölinjalle ja monikansallisia yrityksiä muistutan ihmisoikeuksien noudattamisesta.”

Huhtikuussa 2013 Rana Plazan tekstiilitehdas romahti Bangladeshissa. Yli 1 100 työntekijää kuoli. Miten kuluttaja voi varmistua siitä, että vaate on valmistettu työntekijöille turvallisessa tehtaassa?

”Rana Plazan tragedian jälkeen neuvottelimme sopimuksen, joka sitoo lukuisia jälleenmyyjiä Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Australiassa ja Aasiassa. Teemme bangladeshilaisissa tehtaissa puolueettomia tarkastuksia, joiden tulokset ovat avoimesti luettavissa verkossa. Ne takaavat, että vaatteet on valmistettu eettisesti ja työelämän sääntöjä noudattaen.

Tehtaanomistajalle työolojen parantaminen maksaa vain muutaman sentin. Silti kilpailu on kovaa ja hintamarginaalit pieniä. Bangladeshissa on 3 000–4 000 tekstiilitehdasta, ja alalla työskentelee viisi miljoonaa ihmistä.”

Philip Jennings

Ikä: 62

Ura: Palvelualojen maailmanliiton UNIn pääsihteeri vuodesta 2000. Toiminut 1970-luvulta lähtien Britannian ja kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen tehtävissä.

Muuta: Syntynyt työläisperheeseen Cardiffissa Walesissa. Asuu Sveitsissä.

TEKSTI TIINA KIRKAS

KUVA SAMULI SIIRALA