Skogsmakaren väcker träden till liv igen

Den australiska agronomen Tony Rinaudo har utvecklat en metod för att driva upp träd från gamla stubbar och redan existerande rotsystem. Modellen har redan spridit sig till över 20 länder i Afrika.

Tony Rinaudo, vad är hemligheten med din metod?

”Att den ger människor omedelbar nytta.

En gång i tiden i Niger provade vi på olika skogsodlingsmetoder och planterade tusentals träd. Området hade dock lidit av torka och kris, så lokalbefolkningen hade inte tid att vänta på att träden skulle växa.

År 1983 insåg jag att det var för arbetsamt att plantera träd. Jag märkte att de nigeriska bönderna avverkat mycket träd på sina lantbruk under årens lopp, och att stubbarnas rotsystem under jorden ännu var vid liv. Från de här stubbarna var det möjligt att driva upp nya träd.

Den nya metoden väckte misstankar. Ingen ville att träden tar utrymme för odlingarna. Vi lyckades dock engagera ett fåtal människor, och de märkte att de återupplivade träden gav dem bär, foder och grenar till ved. Efter det spred sig odlingen av träd som av sig själv.”

Är det förnuftigt att bekämpa klimatförändringen genom att plantera trädparker i Afrika?

”Jag betvivlar det förnuftiga med trädparker till exempel i Sahara, där det inte finns just något bevattningsvatten. Traditionella planteringsprojekt är dyra, och det finns inga garantier för att träden börjar frodas. I ett projekt kostade det 8 000 amerikanska dollar per hektar att plantera träden.

”Lokalsamhällenas projekt för att väcka träden till liv igen är däremot mycket förmånliga. I dem behövs inte bevattningssystem eller bevakning.”

Lokalsamhällenas projekt för att väcka träden till liv igen är däremot mycket förmånliga. I dem behövs inte bevattningssystem eller bevakning.

Om man vill bekämpa klimatförändringen på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, rekommenderar jag projekt som lätt sprids från lokalsamhälle till lokalsamhälle. I dem underlättar träden också människornas anpassning till klimatförändringen, för de hjälper att bevara ekosystemet.”

Hur känns det att se nyhetsbilderna på brinnande regnskog i Amazonas?

”Sorgligt. Brännandet av Amazonas har pågått länge och nu ser det ut att ha tagit ännu mera fart till följd av politiska förändringar.

Som konsumenter borde vi tänka efter noga var vi köper kött, socker, kaffe och andra produkter. Man ska inte stödja företag som handlar ansvarslöst i fråga om såväl miljö som samhälle.

Brasiliens regering borde lära ut en annan odlingsmetod till människorna, att inte bränna ner skogen för att ge plats åt odlingar utan i stället spara den. Man kan gallra kvistar från träden för att gödsla jordmånen.”

Vad tänkte du när du tilldelades det alternativa nobelpriset?

”Jag tänkte att jag inte håller på att förlora förnuftet trots allt. Priset gav mig självförtroende och tro på att också andra anser att min metod är bra. Det öppnade också dörrar i både rika länder och det globala syd.

Priset hjälper mig att nå mitt mål att metoden ska tas i bruk i minst hundra länder. I hela världen finns närmare en miljard hektar försvagad jord som skulle kunna beskogas.”

TEXT JUKKA ARONEN

FOTO SAMULI SIIRALA

ÖVERSÄTTNING DITTE KRONSTRÖM

Skribenten är frilansjournalist.


Tony Rinaudo

ÅLDER: 62

ARBETE: Rådgivare i utvecklingsorganisationen World Vision Australia

KARRIÄR: Har utvecklat en metod som hjälper att beskoga torra områden förmånligt och snabbt. Han fick priset Right Livelihood, också kallat det alternativa nobelpriset, i början av 2019

UTBILDNING: Agronom från universitetet New England 1980