Jukka Aronen

Suunnittelemattomat raskaudet lisääntyvät ympäri maailman

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja muut konfliktit heikentävät entuudestaan naisten kykyä päättää omasta kehostaan, ennustetaan uudessa YK-raportissa.

Lähes puolet kaikista raskauksista ovat suunnittelemattomia, sanotaan tuoreessa YK:n väestörahasto UNFPAn vuosiraportissa.

Vuosittain peräti 121 miljoonaa raskautta alkaa ilman suunnittelua. Yli 60 prosenttia näistä raskauksista päättyy aborttiin, ja arviolta noin 45 prosenttia aborteista on vaarallisia.

Vaikka suunnittelemattomien raskauksien suhteellinen määrä on vähentynyt vuosina 1990–2019, niiden absoluuttinen määrä kasvaa globaalin väestönkasvun myötä.

Vuosittain peräti 121 miljoonaa raskautta alkaa ilman suunnittelua. Yli 60 prosenttia näistä raskauksista päättyy aborttiin, ja arviolta noin 45 prosenttia aborteista on vaarallisia. Tämä johtaa tuhansien naisten ja tyttöjen kuolemiin joka vuosi.

State of World Population 2022 -raportissa varoitetaan, että suunnittelemattomien raskauksien yleistymisellä on laajoja seurauksia yhteiskunnille, naisille ja tytöille, globaalille terveydelle sekä maailman mahdollisuudelle saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Sukupuolten välinen epätasa-arvo lisää suunnittelemattomia raskauksia

Suunnittelemattomien raskauksien takana on monenlaisia syitä.

Raportin mukaan yli 250 miljoonaa ehkäisyä tarvitsevaa naista ei saa käyttöönsä nykyaikaisia ja turvallisia ehkäisymenetelmiä vaikka haluaisivat.

Suunnittelemattomiin raskauksiin johtavat myös tiedon puute, naisia alistavat normit sekä terveyspalvelujen piirissä vallitsevat tuomitsevat asenteet.

Oma vaikutuksensa on seksuaaliväkivallalla ja pakottamisella. Maissa, joista on tilastotietoa saatavilla, keskimäärin lähes neljännes naisista ei pysty kieltäytymään seksistä kumppanin kanssa.

Sota ja humanitaariset kriisit heikentävät ehkäisyn saatavuutta

Raportin laatijoiden mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä muut konfliktit ja kriisit ympäri maailman lisäävät entuudestaan suunnittelemattomia raskauksia, kun ehkäisyn saatavuus heikkenee ja seksuaaliväkivalta lisääntyy.

Pelkästään Afganistanin humanitaarisen kriisin arvioidaan johtavan 4,8 miljoonaan suunnittelemattomaan raskauteen vuoteen 2025 mennessä.

”Jos sinulla olisi [konfliktin keskellä] 15 minuuttia aikaa lähteä kotoa, mitä ottaisit mukaasi? Passisi? Ruokaa? Muistaisitko ehkäisysi?” kysyy UNFPAn pääjohtaja Natalia Kanem.

Raportissa tuodaan esiin ennuste, jonka mukaan yli 20 prosenttia pakolaisnaisista ja -tytöistä tulisi kokemaan seksuaaliväkivaltaa. Pelkästään Afganistanin humanitaarisen kriisin arvioidaan johtavan 4,8 miljoonaan suunnittelemattomaan raskauteen vuoteen 2025 mennessä.

Raportti osoittaa, kuinka helposti naisten ja tyttöjen perusoikeudet jäävät taka-alalle sodan keskellä – mutta myös rauhan aikoina. Ongelmaan voidaan puuttua voimaannuttamalla naisia ja tyttöjä tekemään päätöksiä seksistä, ehkäisystä ja äitiydestä sekä luomaan yhteiskuntia, jotka tunnustavat naisten ja tyttöjen täyden arvon.

”Naisten pitäisi itse voida päättää, haluavatko he tulla äideiksi vai eivät”, Natalia Kanem sanoo.

Lue lisää: YK:n ihmisoikeusneuvostossa puidaan naisten oikeuksia

Lue lisää: Afrikan väestö se vaan kasvaa – ainakin toistaiseksi