Jukka Aronen

Tanska on maailman paras maa naisille

Naisten turvallisuus ja tasavertaisuus toteutuvat parhaiten Pohjoismaissa, kertoo tuore rauhantutkimuksen raportti.

Parhaiten naisten turvallisuus ja tasavertainen osallistuminen yhteiskuntaan toteutuu Tanskassa, kerrotaan tuoreessa Naiset, rauha ja turvallisuus -raportissa.

Muita kärkimaita olivat Sveitsi, Ruotsi, Suomi, Islanti, Luxemburg ja Norja. Kaikki viisi Pohjoismaata sijoittuivat seitsemän parhaan maan joukkoon.

Heikoimmin menestyneiden 12 maan joukossa oli 11 niin sanottua haurasta valtiota ja 7 Saharan eteläpuolisen Afrikan maata. Kaiken kaikkiaan tutkittuja maita oli 177.

Maiden välillä on suuria eroja

Raportissa arvioidaan naisten yhteiskunnallista asemaa kolmella eri ulottuvuudella: miten hyvin naisten osallistuminen koulutukseen, talouteen ja päätöksentekoon toteutuu, millainen asema naisilla on oikeuden edessä sekä kuinka turvallista naisilla on kotona, yhteisössä ja yhteiskunnassa.

Kärjessä olevan Tanskan pisteet ovat kolminkertaiset verrattuna listan viimeisenä oleviin Afganistaniin ja Jemeniin.

Tulokset osoittavat, että naisten asema vaihtelee suuresti ympäri maailman. Kärjessä olevan Tanskan pisteet ovat kolminkertaiset verrattuna listan viimeisenä oleviin Afganistaniin ja Jemeniin.

Paljon edistystä on tapahtunut esimerkiksi naisten osallistumisessa talouteen. Kun vielä vuonna 2014 osallistumisaste oli 56 prosenttia, vuonna 2021 se oli noussut 71 prosenttiin. Osallistuminen on yhä heikkoa muun muassa Afganistanissa ja Etelä-Sudanissa, joissa vain alle viidellä prosentilla naisista on oma pankkitili.

Merkittävää on, että kaikissa maailman maissa – myös Tanskassa – naisten tilanteessa on parantamisen varaa. Kärki on monella osa-alueella kovin kapea. Esimerkiksi täydellinen yhdenvertaisuus lain edessä toteutuu vain 14 maassa.

Kaksi kolmasosaa turvassa naapurustossaan

Raportissa arvioidaan erityisen tarkkaan naisiin kohdistuvia turvallisuusriskejä kotona, yhteisössä ja yhteiskunnassa.

Kotipiirissä harjoitettu parisuhdeväkivalta on yleisin naisiin kohdistuva väkivallan muoto. Raportin mukaan parisuhdeväkivalta on yleisintä Irakissa ja harvinaisinta Singaporessa ja Sveitsissä.

Lähes kaksi kolmasosaa maailman naisista kokee olonsa turvalliseksi liikkuessaan yöaikaan naapurustossaan ja yhteisössään. Vähiten ongelmista raportoidaan Kuwaitissa, Singaporessa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, Kiinassa ja Turkmenistanissa. Ylipäänsä turvallisinta on itäisessä Aasiassa ja turvattominta Latinalaisessa Amerikassa.

Myös yleisellä yhteiskunnallisella tilanteella on suuri merkitys naisten turvallisuudelle. Hauraimmissa valtioissa yli puolet naisista asuu lähellä konfliktialuetta, mikä altistaa heidät väkivallalle. Konflikteissa käytetty seksuaalinen väkivalta kohdistuu suhteettoman suuressa määrin naisiin, raportissa sanotaan.

Naisten asema kertoo hyvinvoinnin tasosta

Raportin kirjoittajat muistuttavat, että naisten turvallisuuden ja yhteiskunnallisen osallistumisen arvioinnissa ei ole kyse erillisistä ”naisten asioista”, vaan naisten yhteiskunnallinen asema määrittää pitkälti valtion hyvinvoinnin tason. Naisten oikeuksia kuvaavat mittarit korreloivat voimakkaammin inhimillisen kehityksen kanssa kuin esimerkiksi bruttokansantuote.

Naiset, rauha ja turvallisuus -raportin ja indeksin ovat laatineet yhdysvaltalainen Georgetown Institute for Women, Peace and Security ja norjalainen rauhantutkimuslaitos PRIO.