Sukupuolten tasa-arvo edistyy

Pekingin toimintaohjelman ja YK:n turvaneuvoston 1325-päätöslauselman laatimisesta on kulunut tasavuosia. Ne avartavat yhä tyttöjen ja naisten toiveita, mahdollisuuksia ja valintoja, kirjoittaa Elina Nikulainen.

Isoäitini syntyi Suomeen, jossa nainen ei saanut tehdä ansiotyötä ilman aviomiehensä suostumusta. Hän ehti kasvaa aikuiseksi ennen kuin vaimo sai oikeuden omaisuuteensa.

Äitini täytti 18 vuotta maassa, jossa abortti oli laiton. Minä taas olin jo teini, kun vuonna 1994 lakiin kirjattiin, että raiskaus on raiskaus avioliitossakin. Tuolloin en olisi voinut kuvitella Suostumus2018-lakialoitetta, joka määritteli raiskauksen perustuvan suostumuksen puutteeseen.

Edistys Suomessa ei ole tapahtunut irrallaan muun maailman kehityksestä, ja globaalit vaatimukset ovat edistäneet tasa-arvoa täälläkin.

Edistys Suomessa ei ole tapahtunut irrallaan muun maailman kehityksestä, ja globaalit vaatimukset ovat edistäneet tasa-arvoa täälläkin. Nykyään omistamme sekä omaisuutemme että kehomme.

TÄNÄ VUONNA juhlitaan monia sukupuolten tasa-arvon virstanpylväitä.

Pekingin toimintaohjelma linjasi 25 vuotta sitten naisten kokeman syrjinnän suurimmat haasteet ja niihin ratkaisut. 20 vuotta sitten YK:n turvaneuvoston 1325-päätöslauselma nosti naiset rauhan ja turvallisuuden keskiöön. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women yhdisti kymmenen vuotta sitten hajanaiset ja heikosti rahoitetut tasa-arvoelimet yhdeksi tehokkaaksi kokonaisuudeksi.

Katse keskittyy tänä vuonna erityisesti Pekingin toimintaohjelmaan. Se kytkee kattavasti tasa-arvon osa-alueet toisiinsa ja määrittää monia samanaikaisia toimia naisten oikeuksien toteuttamiseksi.

Voimaantumisessaan naiset tarvitsevat kaikkialla maailmassa lain turvaa: heidän tulee voida omistaa kehonsa ja päättää, mitä sille tapahtuu. Naisilla on myös oltava mahdollisuus ansaita rahaa ja hallinnoida tienestejään. Voimaantuminen edellyttää koulutuksella hankittuja kykyjä ja uskoa niihin. Lisäksi naisten pitää saada elää terveinä ja turvallisesti muiden kanssa töissä ja kotona, konfliktienkin aikana.

Toimintaohjelma myös muistuttaa, että ympäristö ja ilmastonmuutoksen seuraukset vaikuttavat olennaisesti naisten asemaan ja arkeen.

PEKINGIN TOIMINTAOHJELMA oli aikoinaan vallankumouksellinen siksikin, että se vaati valtioita valtavirtaistamaan tasa-arvonäkökulman kaikkiin toimiinsa ja määrittämään selkeästi niiden vaikutukset naisten ja miesten elämään. Tasa-arvon erityishankkeet eivät enää riittäneet, vaan valtioiden tuli huomioida tasa-arvo kaikessa toiminnassaan. Tämä kahden kärjen strategia on nykyisin kehitysyhteistyössä normi.

Naispoliitikkojen määrä ja valta kasvavat: vuonna 2018 vain 11 maassa ei ollut naisministeriä.

Muutos on ollut mullistava niin maailman kuin yksittäisten maidenkin mittakaavassa. Naisten oikeudet ja yhteisymmärrys tasa-arvon merkityksestä ovat edenneet, vaikka haasteita vielä riittää. Äitikuolleisuus on vähentynyt parissa vuosikymmenessä lähes 50 prosentilla. Naisiin kohdistuvasta väkivallasta on saatu dataa 2000-luvun alusta lähtien, ja ymmärrämme sen syitä aikaisempaa paremmin. Tytöt käyvät koulua entistä pitempään ja paremmalla menestyksellä. Naispoliitikkojen määrä ja valta kasvavat: vuonna 2018 vain 11 maassa ei ollut naisministeriä.

Vaikka toimintaohjelmat ja päätöslauselmat tuntuvat joskus pölyisiltä papereilta, jokainen juhlavuoden virstanpylväistä avartaa yhä tyttöjen ja naisten toiveita, mahdollisuuksia ja valintoja. Tänään Suomessa, Keniassa tai Itä-Timorissa syntyvällä tytöllä on aikaisempia sukupolvia paremmat mahdollisuudet kasvaa omanlaisekseen naiseksi.

Oikeuksien edistyminen on haasteiden ja hitaudenkin keskellä juhlan arvoista.

TEKSTI ELINA NIKULAINEN

KUVA HENRY SÖDERLUND

Kirjoittaja on tasa-arvokonsultti, joka on erikoistunut naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen.