Päivi Arvonen

Turkanan tuulipuisto on vaikuttanut paikallisyhteisöjen elämään

Turkanan tuulipuisto Keniassa on tuottanut päästötöntä energiaa vuodesta 2018 lähtien ja samalla vaikuttanut alueen kehitykseen. Kehitysrahoittaja ja vaikuttavuussijoittaja Finnfund ilmoitti maaliskuussa myyvänsä osuutensa Afrikan suurimmasta tuulipuistosta.

Turkanan tuulipuisto kattaa 14 prosenttia Kenian sähköntarpeesta ja tuo sähköt noin 1,2 miljoonaan talouteen. Tuulipuiston rakentaminen alkoi vuonna 2014, ja se kytkettiin Kenian sähköverkkoon vuonna 2018. Alueelle on pystytetty teholtaan 850 kilowatin tuuliturbiineja 365 kappaletta, joiden perustat toimitti lahtelaisyritys.

Suomen valtion suurimmaksi osaksi omistama kehitysrahoittaja ja vaikuttavuussijoittaja Finnfund tuli osakkaaksi tuulipuistohankkeeseen jo sen aloitusvaiheessa. Maaliskuussa 2023 Finnfund tiedotti myyvänsä osuutensa, 12,5 prosenttia, tuulipuistoyhtiöstä. Ostajana on maailman suurimman varainhoitajan BlackRockin hallinnoima ilmastosijoituksia tekevä Climate Finance Partnership -rahasto.

Lake Turkana Wind Power (LTWP) yhtiön maksama tuotto ja kauppasumma vastaavat yli kaksinkertaisesti Finnfundin vuonna 2014 tekemää 18 miljoonan euron sijoitusta.

”Käytämme saamamme kauppasumman muihin uusiutuvan energian hankkeisiin.” – Helena Teppana

”Tuulipuisto on saavuttanut operatiivisessa toiminnassaan sellaisen riskitason, joka houkuttaa kaupallisia sijoittajia ostamaan osakkeemme ja jatkamaan toimintaa vastuullisena omistajana. Käytämme saamamme kauppasumman muihin uusiutuvan energian hankkeisiin”, Finnfundin apulaisjohtaja Helena Teppana kertoo.

Tuulimyllyjen käyttöaste korkea

Tuulipuiston sijainti on Kenialle kullan arvoinen ja maailman mittakaavassa ainutlaatuinen. Tuuliturbiinit on sijoitettu kahden vuoren väliselle alueelle, jolloin siellä muodostuu luonnollinen tuulitunneli. Alueella tuulee lähes koko ajan, jopa niin paljon, että joissakin kohtaa tuuli voi olla  liian voimakas turbiineille.

Alueella tulee usein öisin vielä kovemmin kuin päivisin, mikä on poikkeuksellista. Siksi tuulipuiston tuotantoa joudutaan usein rajoittamaan öisin. Tuulipuisto tuottaa välillä öisin jopa 80 prosenttia Kenian käyttämästä sähköstä.  

Finnfundin apulaisjohtaja Helena Teppana on ollut mukana Turkanan tuulipuistohankkeessa alusta lähtien. Kuva: Päivi Arvonen

”Turkanan tuulipuiston tuuliturbiinien käyttöaste on ollut noin 60 prosenttia. Euroopassa vastaava luku on usein puolet tai alle. Tuulipuisto on tuottanut puhdasta energiaa Kenian sähköverkkoon ajoittain sadan prosentin käyttöasteella”, Teppana sanoo.

Tuulipuiston tuottama energia on vähentänyt Kenian riippuvuutta öljyn tuonnista. Tämän seurauksena maan lasketaan säästäneen yli 281 miljoonaa euroa vuosien 2018 ja 2021 välillä. 

Tuulipuisto toi maantien ja vettä

Turkanan tuulipuisto sijaitsee Marsabitin maakunnassa Pohjois-Keniassa. Alueella käveltiin kymmenien kilometrien matkoja vielä reilu kymmenen vuotta sitten, olosuhteiden pakosta.

”Muistan, miten lähdimme kotoani South Horrista kävelemään aamuviideltä ja saavuimme noin 40 kilometrin päähän Baragohin illalla seitsemän tai kahdeksan aikaan. Kaikki kävelivät”, kertoo Sandra Lekaldero.

Hän työskentelee Lake Turkana Wind Power (LTWP) -tuulipuiston työntekijänä vastuualueenaan yhteydenpito tuulipuistoyhtiön ja paikallisyhteisöjen välillä.

”On hienoa, että tuulipuiston myötä yhä useampi tyttö pääsee kouluun Turkanan alueella. ” – Sandra Lekaldero

Turkanan tuulipuiston lähialueelta kotoisin oleva Sandra Lekaldero hakeutui tuulipuiston työntekijäksi, koska haluaa olla mukana parantamassa alueen asukkaiden elämää. Kuva: Päivi Arvonen

”Olin onnekas, vanhempani kouluttivat minut. Siksi tyttöjen koulutus on sydäntäni lähellä. On hienoa, että tuulipuiston myötä yhä useampi tyttö pääsee kouluun Turkanan alueella. ”

Parantuneen tieverkoston ansiosta elinkeinomahdollisuuksia on tullut lisää, kun ihmiset voivat kuljettaa esimerkiksi pyytämäänsä kalaa myytäväksi kauemmaksi.

Lake Turkana Wind Power -tuulipuistoyhtiö perusti vuonna 2015 Winds of Change -säätiön parantamaan paikallisyhteisöjen elämänlaatua. Säätiön kautta on käytetty yli 2,5 miljoonaa euroa paikallisyhteisöjen elinolosuhteiden kohentamiseen.

Finnfundin vuonna 2020 teettämän tuulipuistohankkeen sosioekonomisia kehitysvaikutuksia arvioivan tutkimuksen mukaan ennen tuulipuiston valmistumista jopa 70 prosenttia alueen talouksista oli ruuan suhteen hätäavun tarpeessa. Vuonna 2020 vain kuusi prosenttia tarvitsi enää hätäapua saman tutkimuksen mukaan.

”Turkanan kuivuudessa veden puute on lohdutonta. Minulle henkilökohtaisesti isoin tuulipuiston kehitysvaikutuksista on veden saanti useampien ihmisten ja eläinten ulottuville. Meille suomalaisille puhdas juomavesi on niin itsestään selvä asia, että sen merkityksen helposti unohtaa”, sanoo Helena Teppana.

Hanke poikinut myös kritiikkiä

Turkanan tuulipuiston ympäristön asukkaat saavat toimeentulonsa lähinnä karjanhoidosta. Maa on karua ja kuivaa. Alueella sijaitseva, pohjoisessa Etiopiaan rajoittuva 6750 neliökilometrin suuruinen Turkanajärvi on ainoa aavikolla sijaitseva järvi. Sen suolapitoisuus on korkeampi kuin minkään muun Afrikan järven.

Suolapitoisuus johtuu siitä, ettei järvestä virtaa vettä mihinkään. Järvessä elää muun muassa niilinahvenia, mutta sen vesi ei emäksisyyden vuoksi sovi juotavaksi.

Tuulipuistoon on alusta saakka kohdistunut myös kansalaisyhteiskunnan kritiikkiä, jonka mukaan hanke ei ole saanut asianmukaista vapaata ja tietoon perustuvaa ennakkosuostumusta alueella asuvilta alkuperäiskansoilta.

”Paikallisyhteisöt suhtautuivat aluksi tuulipuistohankkeeseen negatiivisesti. Pelkoja ja väärinkäsityksiä oli paljon. Vuohi- ja lammaspaimenet pelkäsivät, etteivät eläimet enää pääsisi laiduntamaan alueelle”, Lekaldero kertoo.

Sitkeät huhut kertovat alueen olevan aidattu, mutta aitoja on vain sähkökeskuksen, asuin- ja toimistotilojen ympärillä. Tuulipuiston alueella liikkuu eläimiä paimenineen.

Sitkeät huhut kertovat koko alueen olevan aidattu, mutta aitoja on vain sähkökeskuksen, asuin- ja toimistotilojen ympärillä. Kuva: Päivi Arvonen

.

Tuulipuistoon on alusta saakka kohdistunut myös kansalaisyhteiskunnan kritiikkiä, jonka mukaan hanke ei ole saanut asianmukaista vapaata ja tietoon perustuvaa ennakkosuostumusta alueella asuvilta alkuperäiskansoilta. Sen on väitetty vaikeuttaneen paimentolaisuuteen perustuvaa elämäntapaa.

Maankäyttösopimuksiin liittyvää riitaa on käsitelty eri oikeusasteissa vuodesta 2014. Kenian korkeimman oikeuden vuonna 2021 antaman päätöksen mukaan paikallisten viranomaisten toimintatapa on ollut sopimusprosessissa virheellinen. Osapuolet ovat valittaneet päätöksestä ja oikeusprosessi jatkuu edelleen.

Turkanan tuulipuisto työllisti rakentamisvaiheessa 2 500 työntekijää. Nyt työntekijöitä on 329, joista 85 prosenttia tulee alueelta. Ulkomaalaisia työntekijöitä on neljä.