Solen ger miljoner människor el

Det finska företaget Sun Spot har vuxit sig från en liten verkstad till en underleverantör av stora offentliga gatubelysningsprojekt. Bolaget är ett exempel på företag som erhållit stöd från EEP-programmet.

Sun Spot Ltd, som grundades av Viljami Kettunen, har etablerat sig i Uganda som en leverantör av solelsystem. Inledningen för sju år sedan var anspråkslös.

I en liten industrihall i utkanten av huvudstaden Kampala började företagaren och några lokalt rekryterade anställda montera ihop apparater av paneler, transformatorer och ledningar.

Eftersom Kettunen redan tidigare hade grundat uppstartsföretag i Europa och Mellanöstern var utmaningarna med att starta affärsverksamhet bekanta för honom.

Han var dock överraskad över hur svårt det vad att utverka finansiering i Afrika.

Det startkapital som behövdes för Sun Spot betalade Kettunen med sina egna besparingar.

Till slut hittade han tilläggsfinansiering via partnerskapsprogrammet för miljö och energi i Afrika (EEP). Det är Finlands, Storbritanniens och Österrikes gemensamma program för att från biståndsmedel dela ut såddkapital (0,2–1 miljoner euro) till företag som arbetar med förnybar energi i östra och södra Afrika.

”Finansieringen från EEP var en bra språngbräda till att utveckla och utvidga affärsverksamheten i början”, säger Kettunen.

I år gick EEP-programmet in i en ny fas, då det tidsbegränsade programmet omvandlades till en fond, som administreras av Nordiska utvecklingsfonden NDF.

Framtiden ser ljust ut

Sun Spot ingick i ett konsortium av internationella företag som fick 330 000 euro i donationshjälp i två år. Finansieringen täckte 70 procent av Uganda-projektets kostnader.

”Pengarna användes bland annat till apparatur som behövdes i monteringsarbetet och till personalens löner”, säger Kettunen.

Till en början framställde Sun Spot små solelsystem för hushåll. Sedermera har företaget koncentrerat sig på större helheter för kunder särskilt i offentliga sektorn.

”EEP gjorde det möjligt för oss att växa och ta risker. Den offentliga finansieringen ökade också vår trovärdighet inte bara i kundernas utan också i de andra finansiärernas ögon.”

Snabba resultat

Finansieringsproblemen hos företag som inleder verksamhet i Afrika är bekanta också för den internationella intresseorganisationen för företag i solbranschen GOGLA (Global Off-Grid Lighting Association). Medlemsföretagen i organisationen med säte i Nederländerna utvecklar av elnätet oberoende energilösningar för hushåll och småföretag.

”EEP är ett bra exempel på offentligt stöd som ger resultat med en förhållandevis snabb tidtabell”, säger Laura Sundblad, programchef vid GOGLA.

De projekt som finansierats genom EEP har försett närmare en miljon hem med ström i Afrika. Det har uppstått drygt 8 000 arbetstillfällen då företagen behövt arbetskraft för framställning, installering, underhåll och försäljning av anläggningar.

”Många företag behöver kontinuerligt kapital för att bevilja krediter åt sina kunder”, säger Sundblad.

En vanlig praxis till exempel i fråga om solelsystem för hushåll är att de boende får hem anläggningen för en lite startavgift. Resten av summan avbetalas månatligen under 1–2 år.

Intresset växer

Finansiärernas intresse för projekt för förnybar energi i utvecklingsländerna har vuxit i snabb takt under de senaste åren. Bland de stora statliga aktörerna finns bland annat USA:s, Storbritanniens och Sveriges biståndsmyndigheter och utvecklingsfinansieringsinstitut.

Projekten för förnybar energi i utvecklingsländerna lockar också allt fler kommersiella investerare.

”Nya företag har dock fortfarande svårt att få ihop såddkapitalet på 50 000–500 000 euro”, säger Sundblad.

Investerare placerar ogärna så här små summor, eftersom de administrativa utgifterna blir höga i förhållande till kapitalet.

Inte bara kommersiella investerare, utan också statliga och internationella utvecklingsfinansieringsinstitut förutsätter att projektens storleksklass är flera eller rentav tiotals miljoner. Till exempel Finnfunds investeringslån varierar vanligen mellan en och tio miljoner euro.

Fem anställda

Sun Spots viktigaste order har hittills varit gatubelysningsprojektet i Entebbe, som omfattade bland annat belysningen av vägen till flygplatsen. Sun Spot var underleverantör till ett kinesiskt företag i projektet.

Sun Spot har nu fem fast anställda. Utöver dem sysselsätter installationsarbetet tiotals deltidsanställda.

Kettunen beräknar att Sun Spots omsättning kan växa till en miljon euro i år. Företagets verksamhet är ekonomiskt lönsam, även om vinsterna tillsvidare satsats på att utveckla verksamheten i stället för att betala ut utdelning.

”Jag tror inte på några snabbvinster i Afrika, utan här måste man arbeta på lång sikt. För oss innebär det att vi servar och underhåller kundernas anläggningar ännu i många år framöver.”

Text: Matti Remes

Skribenten är frilansjournalist.

Översättning: Ditte Kronström


Partnerskapsprogrammet för energi och miljö EEP i Afrika

  • Fungerade som ett program på bestämd tid 2010–2017, fortsätter verksamheten som fond.
  • Programmet har finansierat sammanlagt 225 projekt, som har försett 966 000 hushåll med el.
  • I Afrika har de finansierade projekten skapat över 8 025 arbetstillfällen inom tillverkning, installation, underhåll och försäljning av anläggningarna.
  • Programmets målländer: Botswana, Burundi, Sydafrika, Kenya, Lesotho, Moçambique, Namibia, Rwanda, Zambia, Seychellerna, Swaziland, Tanzania och Uganda. Sedan 2018 också Malawi och Zimbabwe.