Jukka Aronen

Uudet tie- ja raidehankkeet ovat ongelmallisia luonnon monimuotoisuuden kannalta

Maailman maissa suunnitellaan puolen miljoonan kilometrin lisäystä tie- ja raideverkostoon. Osa hankkeista on haitallisia luonnon ja ilmaston kannalta, sanoo uusi tutkimus.

YK:n ympäristötieteilijät laskivat ensimmäistä kertaa, millainen vaikutus tulevaisuuden maantie- ja rautatiehankkeilla on luonnon monimuotoisuudelle.

Tutkijat kävivät läpi 137 maan liikennehankkeita ja saivat selville, että näihin maihin on suunniteltu lähes puoli miljoonaa kilometriä lisää maantietä tai junaraidetta. Tämä tarkoittaisi 1,2 prosentin lisäystä nykyiseen globaaliin liikenneverkostoon.

Eniten uusia teitä ja raiteita on suunnitteilla Kiinassa, Venäjällä ja Brasiliassa. Hankkeiden oletetaan toteutuvan seuraavien 10–15 vuoden aikana.

Riskejä luonnolle ja ekosysteemeille

Noin 60 000 kilometriä uusista teistä ja raiteista vedettäisiin jo valmiiksi suojeltujen aluiden tai luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden alueiden läpi.

Noin 60 000 kilometriä uusista teistä ja raiteista vedettäisiin jo valmiiksi suojeltujen aluiden tai luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden alueiden läpi. Eniten tällaisia alueita on Länsi- ja Keski-Euroopassa sekä Etelä-Amerikassa.

Tutkimuksessa arvioitiin tie- ja raidehankkeiden vaikutusta eläinpopulaatioihin. Tarkastelun kohteena olleista eläinlajeista lähes 60 prosenttia – 2 472 lajia – tulisi kosketuksiin uusien liikenneverkostojen kanssa. Näistä 42 lajia on erityisen haavoittuvaisia, ja niiden todennäköisyys selviytyä sukupuutosta laskisi uusien hankkeiden seurauksena yli 10 prosentilla. Suurimmat riskit ovat trooppisilla alueilla Indonesiassa, Papua-Uudessa-Guineassa ja Etelä-Amerikassa.

Liikennehankkeilla olisi vaikutusta myös ekosysteemipalveluihin.

Teiden ja raiteiden alta jouduttaisiin raivaamaan pois biomassaa ja maaperää, mikä tarkoittaisi noin 883 miljoonan tonnin hiilinielun poistamista luonnosta. Määrä on hieman suurempi kuin mitä koko Costa Rican sademetsien hiilinielu oli vuonna 2000.

Samalla vapautettaisiin noin 1,17 miljoonaa tonnia kasveihin sitoutunutta typpeä. Sen seurauksena ylimääräistä typpeä saattaisi päätyä esimerkiksi vesistöihin, jolloin juomaveden laatu heikkenisi.

Suurten maiden hankkeet arvioitava uudelleen

Tutkijat huomauttavat, että osa suunnitelluista liikennereiteistä todennäköisesti helpottaisi ihmisen levittäytymistä uusille alueille. Pahimmillaan tämä merkitsisi esimerkiksi laittomien hakkuiden, maanviljelyn ja kaivostoiminnan lisääntymistä.

Raportissa listataan myös tie- ja raidehankkeiden myönteisiä vaikutuksia, kuten noin 2,4 miljoonan uuden työpaikan syntyminen ja bruttokansantuotteen kasvu.

Kun sekä myönteiset että kielteiset vaikutukset otetaan huomioon, suurimpia hyötyjiä hankkeista voisivat olla Etelä- ja Keski-Aasian maat, Yhdysvallat sekä Meksiko. Eniten riskejä suhteessa oletettuun hyötyyn on Bolivialla, Perulla ja Unkarilla. Myös Indonesian, Venäjän, Kiinan, Brasilian ja Argentiinan hankkeita olisi hyvä arvioida uudelleen, tutkijat sanovat.

Uudelleenarvionnissa olisi käytettävä kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka ottaa huomioon myös luonnon monimuotoisuuden suojelemisen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen, tutkimuksessa todetaan.