Puhdasta vettä 30 vuotta

​”Nykyään kaikki käyttävät valtion vettä, myös maaseudulla. Aikaisemmin oli paljon huonommin: vesi kannettiin kaivoista.

From soldiers to beauticians

“Before I couldn’t even break stones. The course in beauty therapy taught me entrepreneurial skills, restored my confidence and helped me to open my own beauty salon.

Sotilaista kosmetologeja

”Aiemmin en osannut edes hakata kiviä. Kosmetologikurssi opetti minulle yrittäjätaitoja, palautti itseluottamukseni ja auttoi minua perustamaan salongin.

Vammaiset lapset kouluun

Kuinka oppia koulussa, jos taulun kirjoitusta ei näe? Entä jos opettajan opetusta ei kuule?

HIV drugs for 13.6 million

“We have been able to provide HIV tests, treatment and guidance to an increasing number of children and young people,” says Bence Maziku from Tanzania. Maziku works in an AIDS service centre in Dar es Salaam that provides drugs free-of-charge to 26,000 HIV patients.

Hiv-lääkkeitä 13,6 miljoonalle

”Olemme voineet tarjota hiv-testin, hoitoa ja neuvontaa yhä useammalle lapselle ja nuorelle”, kertoo tansanialainen Bence Maziku. Maziku työskentelee Dar es Salaamissa toimivassa aids-palvelukeskuksessa, joka jakaa maksutonta lääkitystä 26 000 hiv-potilaalle.

Perpetrators of violence to court

Nowadays Faith Wangiru, from Kenya, lives alone with her son and runs a little shop selling water and ice cream. She used to live with her violent husband, on whom she was financially dependent.

Väkivallan tekijät tuomiolle

Nykyään kenialainen Faith Wangiru elää kaksin poikansa kanssa ja pitää puotia, jossa myydään vettä ja jäätelöä. Aiemmin hän eli väkivaltaisen miehen kanssa ja oli tästä myös taloudellisesti riippuvainen.