I Tanzania talar man tyst

Tanzanierna håller inne med sina åsikter och journalisterna censurerar sina texter för att undgå böter eller till och med fängelse. Jamii Forums ger dem möjlighet att tala fritt på nätet, också om politik och korruption.

Det räcker med att en okänd person ansluter sig till sällskapet för att alla ska tystna.

Så här säger många tanzanier när man frågar dem om hur atmosfären i landet är just nu. Och det märker man: en del talar öppet men då bandspelaren börjar snurra och intervjun börjar blir ordvalen försiktiga. Dristar man sig till att fråga något om regeringen vänder folk bort blicken och tystnar.

Julius Donald ordnade dagstidningarna i sin kiosk i Mwanza i september 2015, före valet i vilket John Magufuli utsågs till Tanzanias president första gången.

President John Magufuli som kom till makten i november 2015 har lagt bojor på medierna, civilsamhället och diskussionskulturen i Tanzania. Journalisternas skyddsorganisation CPJ uppger att journalister har försvunnit eller flytt från landet. Tidningar har lagts ner och oppositionspolitiker har anhållits.

”Budskapet är att staten lyssnar överallt”, säger Maxence Melo.

Han leder Tanzanias största diskussionsforum på nätet, Jamii Forums, och är en av få som uttalar sig ens lite om atmosfären i landet under eget namn. 

När Magufuli tillträdde som president var förväntningarna stora: man hoppades att han skulle ta tag i korruptionen och skattesmitningen. Som trafikminister hade han låtit bygga många vägar, vilket gett honom smeknamnet bulldozern

Nu är det många medborgerliga friheter som mejats ner av bulldozern.

Misstänksamhet normen

Tanzanierna bryr sig inte nämnvärt om att deras friheter har kringskurits, enligt den afrikanska opinionsmätningen Afrobarometer 2018–2020.

Bara 39 procent av svarsgivarna stöder fullständig förenings- och församlingsfrihet och 34 procent anser att friheterna är viktigare än trygghetskänsla. En lika stor andel håller på kommunikationens integritet medan 64 procent anser att regeringen har rätt att följa med medborgarnas diskussioner.

Enligt Afrobarometern anser en klar majoritet att Tanzania går i rätt riktning, korruptionen minskar och människor har yttrandefrihet.

Enligt Afrobarometern anser en klar majoritet att Tanzania går i rätt riktning, korruptionen minskar och människor har yttrandefrihet.

Medieforskaren Vicensia Shule vid universitetet i Dar es-Salaam tror inte att forskningsresultaten ger rätt bild av tanzaniernas åsikter.

”Folk är rädda och litar inte på intervjuaren. Det är också typiskt att undersökningarna görs i det makthavande partiets starka områden. I dem försvarar man så klart regeringen”, säger hon.

Maxence Melo är av samma åsikt: det är vanligt att vara misstänksam i fråga om en okänd frågeställares motiv och förhållande till regeringen.

Han berättar om ett fall där Jamii Forums kartlade kvinnors beredskap för digitala säkerhetshot.

”En grupp 60-åriga damer i ett köpcentrum försäkrade att de inte visste ett dyft om cybersäkerhet och aldrig hade hört om Jamii Forums. När jag berättade för dem om forumets verksamhet slappnade de av och frågade om det verkligen var tryggt att tala öppet om Jamii Forums. En stund senare visade en av dem sin mobil i vilken hon hade vår app.”

Öppen diskussion 

Damen hade sina skäl att dölja att hon följer Jamii Forums på sin mobil. Forumet innehåller en och en halv miljon diskussioner, och många handlar om politik och korruption. Dess reklamslogan är ”Här vågar man tala öppet”.

Forumet har över en halv miljon registrerade användare och dubbelt så många gästanvändare. Vem som helst kan inleda en diskussion till exempel genom att dela en nyhet. Efter det undersöks och kompletteras nyheten av Jamii Forums anställda, och de bästa sänds till prenumeranter via sociala medier. Folk deltar i diskussionerna med 80 000–100 000 inlägg dagligen, som moderatorerna går igenom dygnet runt, berättar Maxence Melo.

Maxence Melo leder Jamii Forums, Tanzanias största diskussionsforum på nätet.

I fjol tilldelades Melo CPJ:s ansedda yttrandefrihetspris för sitt arbete.

”De tanzaniska medierna vågade inte just skriva om utmärkelsen”, säger han.

Jamii Forums är också känt som Tanzanias Wikileaks, tack vare att människor läcker uppgifter till forumet om till exempel korruption. Våren 2020 ska Jamii Forums öppna en webbplats som avslöjar fejknyheter och faktagranskar uttalanden som gjorts i offentligheten.

Melo och Jamii Forums har stämts inför rätta flera gånger. Till exempel i början av april dömdes han till ett års fängelse eller böter på kring 1 200 euro för att ha hindrat polisens undersökningar då han inte avslöjade namnen på dem som skrev på hans forum. Han betalade böterna men kommer att överklaga domen till en högre rättsinstans.

Opinionskanalerna tryter

Jamii Forums har registrerats som frivilligorganisation och omfattas därmed inte av Tanzanias strikta medielagar. Ett flertal sådana har stiftats under de senaste åren.

Cybersäkerhetslagen ger möjlighet att åtala journalister för publicering av innehåll som staten betecknar som falsk. Statistiklagen i sin tur tillåter endast publicering av sifferuppgifter som är officiellt godkända av staten. Lagarna om penningtvätt möjliggör utredning om en person har fått understöd eller arvoden från utlandet.

Att kritisera regeringen kan också leda till åtal för hatretorik. Kritik av presidenten, enligt lagen ”skymf”, kan straffas med fängelse.

Det händer att politiker eller till och med presidenten ringer redaktionerna om de är missnöjda över en rubrik eller en text i tidningen.

Det händer att politiker eller till och med presidenten ringer redaktionerna om de är missnöjda över en rubrik eller en text i tidningen. Situationen är besvärlig för många medier eftersom deras ekonomi är beroende av reklamintäkterna från statsförvaltningen.

De hårda tagen har resulterat i mediernas självcensur. Tidningarna behandlar regeringen med silkesvantar och kritiska forskare ger inga intervjuer. Många tidningar klagar över sjunkande upplagor, för tandlösa medier intresserar inte läsarna.

Restriktionerna gäller också sociala medier. Staten kräver att alla som har en blogg eller en Youtube-kanal registrerar sig och betalar en årlig licensavgift på cirka 400 euro.

”Människor har fråntagits nästan alla opinionskanaler: civilsamhället, medierna och de sociala medierna”, säger Vicensia Shule.

 Det här blir speciellt farligt nu under coronakrisen då behovet av korrekt information är som störst.

Fred kräver dialog

Yttrandefrihetens utförsbacke är ett nytt fenomen i Tanzania. Vicensia Shule säger att försämringen beror på avsaknaden av starka demokratiska institutioner i landet. Därför kan ett enda val räcka för att få demokratin att tippa över mot envälde. 

”Tidigare tänkte vi att vi alltid skulle ha en president som förhandlar med oppositionen och sörjer för landets enighet.”

Shule ser det som positivt att tanzanierna nu förstår varför det vore skäl att diskutera en begränsning av presidentens maktbefogenheter.

Hon är dock orolig för hur det ska gå för den regionala stabiliteten i Östafrika, där Tanzania har hört till de lugnaste staterna.

”Vi kan inte längre visa vägen eller förhandla om fred i grannländerna, eftersom vi själva bryter mot alla regler. Vi avviker på inget sätt från det Robert Mugabe gjorde i Zimbabwe eller Paul Kagame gör i Rwanda”, säger Shule.

Nästa höst kommer John Magufuli och hans parti CCM att försöka bli omvald till ledningen för Tanzania. Partiet fick 99 procent av rösterna i lokalvalet i fjol, ett resultat som USA och Storbritannien inte ansåg vara trovärdigt. 

Shule anser att tanzanierna vill ha en förändring i dagens situation. Får de det inte genom val är också våldsamheter möjliga. Hon räknar upp flera olika grupper som av olika orsaker är missnöjda: jordbrukarna, arbetstagarna, de religiösa ledarna, företagarna, akademikerna och studenterna.

”För att undvika våld behövs dialog. Men vi har inte tid, så vi behöver hjälp av den internationella gemenskapen. Den kunde till exempel kunna utöva påtryckning för att regeringen skulle tillåta oberoende utredningar om de människorättskränkningar som ägt rum.”

TEXT ESA SALMINEN

FOTO LEHTIKUVA/MAURITIUS IMAGES/MARKUS HERTRICH/AFP PHOTO/DANIEL HAYDUK, JAMII FORUMS

ÖVERSÄTTNING DITTE KRONSTRÖM

Skribenten är frilansjournalist. Han bekantade sig med mediefältet i Tanzania i mars och intervjuade många journalister som inte ville uttala sig under eget namn.