Tieto kuuluu kaikille myös köyhissä Afrikan maissa

Wikipedian ja sitä ylläpitävän wikimedialiikkeen tavoite on luoda ja jakaa tietoa mahdollisimman vapaasti ja laajasti, kirjoittaa Heikki Kastemaa.

”Ketkä olivat Ranskan kuninkaita?”

”Löytyykö kääpiöplaneetta Plutosta tietoja?”

”Mikä oli Michael Jacksonin syntymävuosi?”

Näihin kysymyksiin yläkoululaiset etsivät vastauksia Wikipediasta Beninin Grand-Popossa Länsi-Afrikassa.

Olin juuri kertonut heille, että Wikipedia on kaikille avoin ja ilmainen verkkotietosanakirja, jota julkaistaan noin kolmella sadalla eri kielellä. Vastaukset löytyivätkin verkkoon kytkemäni kannettavan tietokoneen välityksellä ja vieläpä oppilaiden koulukielellä ranskaksi.

Benin on afrikkalaisittain varsin kehittynyt maa, mutta sielläkin yli puolet väestöstä on lukutaidotonta. Kouluissa opetusvälineitä on vähänlaisesti, ja opettajat turvautuvat enimmäkseen liituun ja leukaan. Kirjastoja on niukasti, samoin kirjoja ja lehtiä.

Tilanne on sietämätön. Se hidastaa kehitystä ja haittaa ihmisten hyvinvointia ei vain Beninissä vaan kaikkialla Afrikassa.

KEHITYS TARVITSEE tietoa, ja siinä Wikipedia voi auttaa. Wikipedian ja sitä ylläpitävän wikimedialiikkeen tavoite on luoda ja jakaa tietoa mahdollisimman vapaasti ja laajasti. Hyödyllisellä yleissivistävällä tiedolla voi parantaa omaa ja yhteisönsä elämänlaatua.

Verkkotietosanakirjaa muokkaamalla taas voi kehittää itseään ja välittää tietoa muille.

Wikipedia ylläpitää luku- ja kirjoitustaitoa sekä kehittää eri kieliä. Ranskan lisäksi Beninissä puhutaan yli viittäkymmentä kansallista kieltä, joista Wikipediaa julkaistaan fonin ja joruban kielillä. 

Wikipedian lukeminen ja lyhyiden tekstien kirjoittaminen onnistuu älypuhelimellakin, joka on nykyisin Afrikassakin tärkein viestintäväline.

Wikipedian lukeminen ja lyhyiden tekstien kirjoittaminen onnistuu älypuhelimellakin, joka on nykyisin Afrikassakin tärkein viestintäväline. Pitkien artikkeleiden laatiminen sekä niihin linkkien ja viitteiden lisääminen tosin vaatii puhelimen käyttäjältä lähes taikurin sormia.

Wikipediaa voi rakentaa myös valokuvaamalla. Esimerkiksi Wiki Loves Africa -valokuvakilpailuissa esitellään eri maiden merkittäviä ihmisiä, paikkoja ja maisemia. AfroCine Project taas kokoaa tietoa afrikkalaisen elokuvan ja muun kulttuurituotannon sisällöistä.

WIKIPEDIA TOIMII kaikkialla samoilla periaatteilla, mutta sen käytön ja luomisen edellytykset ovat hyvinkin erilaisia eri puolilla maailmaa.

Afrikassa mobiiliverkon peittoalue on kattava, mutta verkonkäytön hinta vaihtelee huomattavasti eri maissa.

Esimerkiksi ghanalainen maksaa mobiililaitteellaan yhden gigatavun tiedonsiirrosta noin 80 senttiä, kun taas beniniläiselle verkonkäyttäjälle vastaava hinta on yli 22 euroa. Beninin naapurimaassa Togossa keskihinta on 3,70 euroa ja Nigeriassa runsas euro. Samasta datamäärästä suomalainen maksaa keskimäärin 1,80 euroa.

Mobiilidatan hinnan vaihtelut Länsi-Afrikassa selittyvät maiden erilaisella verkkoinfrastruktuurilla ja kilpailutilanteella. Beninissä mobiilimarkkinat ovat osoittautuneet ennakoitua pienemmiksi, ja siksi osa teleoperaattoreista on luopunut toiminnastaan.

Esteistäkin huolimatta avoimeen tietoon perustuvan tietosanakirjan mahdollisuudet ovat etenkin kouluopetuksessa valtavat. Se edellyttää kuitenkin lukutaitoisuuden ja verkkoyhteyksien lisäämistä.

Heikki Kastemaa on toimittaja ja tietokirjailija.

KUVA JASON KRÜGER