Aikaa neljä minuuttia

Satu Santala oppi Maailmanpankin johtokunnassa, miten ääntään kannattaa käyttää.

”Kolme vuotta Maailmanpankissa kului nopeasti. Tiesin, millaista työ olisi, sillä olin työskennellyt ulkoministeriössä virkamiehenä, joka ohjeistaa Suomen osalta Pohjoismaiden ja Baltian edustajaa. Tunsin johtokunnan kokoustavan, kollegat alueeltani ja yhteiset asiat, joita ajaisin.

Johtokunnassa on 25 edustajaa. Aikaa on neljä minuuttia, jos haluaa ottaa kantaa johonkin asiaan. On mietittävä tarkoin, mitä aikoo sanoa, ja pohjustaa hyvin sanottavansa. Sen lisäksi on puhuttava riittävän pelkistetysti, ja siinä minulla oli opeteltavaa.

Harvoin voi vaikuttaa yksin, joten on tärkeää löytää liittolaisia.

Avoin ja ystävällinen asenne ja kiinnostus eri maiden näkemyksiä kohtaan luovat pohjaa luottamukselle.

Ei voi vain sanoa, että minä haluan tätä, vaan esittää laajemmin, mitä hyötyä siitä on toisille, miten edistän yhteistä hyvää. Siksi kannattaa rakentaa luottamukselliset suhteet muihin edustajiin ja miettiä, miten ja kenen kanssa asiaa voi viedä eteenpäin. Avoin ja ystävällinen asenne ja kiinnostus eri maiden näkemyksiä kohtaan luovat pohjaa luottamukselle.

Tarvitaan myös tilannetajua. Ymmärrystä, milloin on oikea aika ottaa asia esille tai milloin sellaisen tilaisuuden voi luoda. Se vaatii malttia. Kannattaa ajatella, että nyt voin vaikuttaa tähän asiaan ja myöhemmin toiseen, kun tilanne on otollinen.

Pystyinkö vaikuttamaan? Mielestäni kyllä. Otan yhden esimerkin.

Pohjoismaat ja Baltia ajavat sukupuolten tasa-arvoa. Takavuosina olimme yksin, mutta nykyisin koko johtokunta tukee tätä tavoitetta, joskin esimerkiksi Saudi-Arabia varautuneesti. Maailmanpankki sai viime vuonna valmiiksi strategiansa sukupuolten tasa-arvosta, ja se keskittyi naisten taloudellisen aseman, kuten omistusoikeuksien ja työllisyyden, parantamiseen. Strategiasta tuli todella hyvä.”

SATU SANTALA

IKÄ: 50

KOULUTUS: Valtiotieteen maisteri Åbo Akademista vuonna 1994

TYÖSKENTELI: Pohjoismaiden ja Baltian edustajana Maailmanpankin johtokunnassa Washingtonissa vuosina 2013–2016

JATKAA TYÖHÖN: Aloitti ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston osastopäällikkönä syyskuun alusta.

TEKSTI PÄIVI ÄNGESLEVÄ / KUVA SAMULI SIIRALA